• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΑΛΕΙΑ' | 7 Δεκεμβρίου 2016, 00:58

    Δεν χωράει καμία αμφιβολία, ότι το πτυχίο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. , όσον αφορά την ποιότητα,πληρότητα, επιστημονικότητα,των αποφοίτων τους που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την προπονητική σε οποιοδήποτε άθλημα έχουν διδαχτεί, είναι η μέγιστη και πάνω από κάθε άλλο αναγνωρισμένο τίτλο που δίνεται μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες ή έστω λίγους μήνες. Βάση αυτού, να μπορεί να τους αποδοθεί αυτοδίκαια η ιδιότητα προπονητή αθλήματος. Το ποιας κατηγορίας θα είναι, θα εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησε. 1.Η κύρια ειδικότητα να δίνει άδεια Α' κατηγορίας. 2α.Η δευτερεύουσα ειδικότητα όταν θα ακολουθείται και από αθλητική διάκριση ή μεταπτυχιακό τίτλο που να συνάδει με το αντικείμενο της προπονητικής να δίνει άδεια Α΄κατηγοίας. 2β.Η δευτερεύουσα ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα, να δίνει άδεια Β'κατηγορίας. 3.Η παρακολούθηση τουλάχιστον 2 εξαμήνων βάση του προγράμματος σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α.σε συγκεκριμένο άθλημα, να δίνει άδεια Γ΄κατηγορίας. Τα πτυχία προπονητών από τα ΙΕΚ να οδηγούν σε άδεια Γ΄κατηγορίας με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα σπουδών τους θα εκπονείται, θα ελέγχεται και θα αξιολογείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. Οι αθλητές για να λάβουν άδεια εξασκήσεως προπονητή , θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα ΙΕΚ τουλάχιστον 3 εξαμήνων, όπου θα λάβουν την γνώση όχι τόσο της τεχνικής ή ταχτικής του αθλήματος , αλλά όλων των άλλων απαραίτητων για να μπορέσουν να υποστηρίξουν το πτυχίο τους μαθημάτων(ειδικής διδακτικής, προπονητικής,φυσιολογίας, εργοφυσιολογίας,ανατομίας,ειδικής παιδαγωγικής κ.α.). Οι Σ.Ε.Φ.Α.Α.θα πρέπει να αναλάβουν όλα τα προγράμματα σπουδών και την εποπτεία , κάθε σχολής της Γ.Γ.Α. και οποιουδήποτε Ι.Ε.Κ.