• Σχόλιο του χρήστη 'KONSTANTINOS MANTHOS' | 7 Δεκεμβρίου 2016, 18:30

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ αρθρο παρ 9 1.Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω του μικρού αριθμού τόσο των μελών των σωματείων όσο και των αθλητών αυτών. Θα πρέπει να παρέχεται στους προπονητές η δυνατότητα να εκλέγονται τόσο στα όργανα (ΔΣ) κλπ του Σωματείου όσο και στα όργανα των υπερκείμενων ενώσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται ως προς το όριο ηλικίας 2. Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω του ότι ελάχιστοι γνωρίζουν τα εξειδικευμένα προβλήματα που ανακύπτουν στα σωματεία του συγκεκριμένου αθλήματος προτεινεται ο Αθλητής να μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. [Αρχή Τροποποίησης] 5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτoύ, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης