• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Αραχωβίτης, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΑ ,πρόεδρος προπονητών Χιονοδρομίας' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 03:20

    άρθρο 34 παρ. 10 Οι προπονητές διακρίνονται σε: Εδώ η κατηγοριοποίηση των προπονητών είναι περίεργη ! Αν καταλαβαίνω καλά η εξέλιξη του προπονητή από την Γ΄κατ. στην Β΄ θα γίνεται μετά της παρέλευση 5 ετών και χωρίς την παρακολούθηση μαθημάτων σχολής Β΄κατηγορίας ; και αντίστοιχα η εξέλιξη από την Β΄στην Α΄μετά την απασχόληση για τρία χρόνια σε σωματείο χωρίς την παρακολούθηση σχολής Α΄κατ. ; άρα δεν χρειάζονται οι σχολές Β΄ και Α΄κατηγορίας . Πρέπει να λήξει το θέμα της κατηγοριοποίησης των προπονητών αποφοίτων των ΙΕΚ. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν κάποιοι, τα ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) είναι ευρωπαϊκός θεσμός και παρέχουν εκπαίδευση (δύο έτη). Αν ο προπονητής αθλήματος από το ΙΕΚ πρέπει να έχει άδεια προπονητή Γ΄κατ.σχολής προπονητών της ΓΓΑ για να εξελιχθεί σε προπονητή Β΄κατηγορίας δημιουργείται το ερώτημα, ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ αρχικά ;;!! Ο νομοθέτης-πολιτεία πρέπει να πάρει επιτέλους ξεκάθαρη θέση για την διάκριση των προπονητών των ΙΕΚ. Σύντομα η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των σχολών προπονητών ή και την κατάργησή τους. Η εμπλοκή των Ομοσπονδιών και ο πρωταγωνιστικός ρόλος τους στην λειτουργία των σχολών μάλλον προβλήματα έχει δημιουργήσει σε κάποιες σχολές (μέχρι τώρα τουλάχιστον). Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ) για ίδρυση Εθνικής Σχολής Προπονητών υψηλού επιπέδου(τύπου Κολωνίας) πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄όψη. Κάποτε αποκαλούσαμε τις σχολές προπονητών της ΓΓΑ ΄΄παρασχολές΄΄ και τώρα συζητάμε την διατήρησή τους με μικρές βελτιώσεις ; Από το 1999 με τον ν.2725 περιμέναμε την ίδρυση του ΕΚΑΕΤ το οποίο θα δημιουργούσε και την Εθνική σχολή προπονητών ....