• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 12:09

    Άρθρο 34 α)Τα κριτήρια για την ισοτιμία των διπλωμάτων θα πρέπει να προσδιοριστούν στο Νόμο. Εναλλακτική περίπτωση είναι η έκδοση κάποιου Κανονισμού. Αν γίνει κατ'αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται πολλά προβλήματα και δεν απαιτούνται γνώσεις "διαστημικές" προκειμένου να υπάρξει ισοτιμία ενός διπλώματος από τα μέλη. Επειδή είναι άλλο θέμα η ισοτιμία διπλωμάτων και άλλο η απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δεν κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση Ομοσπονδιών ή συνδικαλιστικών φορέων. β)Στις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ, πρέπει να ελεγχθεί και να συνεχιστεί η 1732/2011 απόφαση του Σ.Τ.Ε. (εφόσον εξακολουθεί να ισχύει) η οποία δεν αναγνωρίζει τις κύριες και δευτερεύουσες ειδικότητες ως τίτλους αλλά μόνο το ενιαίο πτυχίο Φυσικής Αγωγής.