• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:45

    Οικονομικά θέματα Η εκπαίδευση ανήλικων/ενήλικων αθλητών ή αθλητών, αθλουμένων μελών του σωματείου, που συμμετέχουν ή όχι σε αγώνες μπορεί να γίνεται με οικονομικό αντίτιμο αποζημίωσης των αμέσων ή εμμέσων εξόδων (σχετικών με το σκοπό τους) των σωματείων και δεν εντάσσεται σε Φ.Π.Α. Το σωματείο προϋπολογίζει τα ετήσια έξοδά του, π.χ. 12.000,00 ευρώ για μισθώματα – προπονητές – έξοδα συμμετοχής σε αγώνες κλπ., τα διαιρεί σε 12 μήνες = 1.000,00 ευρώ το μήνα και τα διαιρεί δια τον αριθμό των αθλουμένων μελών του, π.χ. 20 – συνεπώς 1.000 / 20 = 50,00 ευρώ το μήνα, και δυνητικά καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης από κάθε αθλητή να ανέρχεται από 0,00 ευρώ έως και το 2πλάσιο των εξόδων του, δηλαδή στα 100,00 ευρώ το μήνα στο παράδειγμα (έτσι επιτυγχάνεται η επίτευξη των κοινωνικών αθλητικών σκοπών του σωματείου και η δυνατότητα να αυξήσει τη προσφορά του στη κοινωνία, αυξάνοντας τα έξοδά του). Για κάθε αύξηση, πέρα του 100% των εξόδων, της αποζημίωσης που εισρέει στο σωματείο, το σωματείο υποχρεούνται να αυξάνει αναλογικά και τα έξοδά του, όπως θα αποδεικνύεται από τον ισολογισμό – απολογισμό και στρατηγικό προϋπολογισμό των επομένων ετών. Το σωματείο δύναται να δηλώσει στην αρμόδια οικονομική του εφορία ότι επιθυμεί να ασκεί οιαδήποτε άλλη παράλληλη, αλλά σχετική με τους πολιτιστικούς-αθλητικούς σκοπούς του, οικονομική δραστηριότητα εξαρτώμενη από Φ.Π.Α. και, για αυτή τη δραστηριότητα, δεν χάνει το μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα.