• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:09

    Η ΕΘΝΟΑ ιδρύει υποχρεωτικά σχολεία αθλητικής εκπαίδευσης σε κάθε αθλητική ομοσπονδία. Σε αυτά συμμετέχουν ως μαθητές όλα τα μέλη των προεθνικών και εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Στόχος η εκπαίδευση των εκπροσώπων του έθνους στα αθλητικά ιδεώδη και την ευπρόσωπη εκπροσώπηση της χώρας.