• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:36

    Η επιτροπή υποδέχεται προτάσεις αντιμετώπισης της βίας από οπουδήποτε και αν προέρχονται, και τις δημοσιεύει υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ, με το όνομα του προτείνοντος στον οποίο αποδίδεται η πατρότητα της πρότασης. Εφόσον η πρόταση χρηματοδοτηθεί από τη πολιτεία ή ιδιωτικό φορέα, υποχρεωτικά (εφόσον το επιθυμεί) ο προτείνων λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση της πρότασης και χρηματοδοτείται με το 30% της χορηγίας για τη συμμετοχή του.