• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:25

    Το Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει και για τις αποφάσεις όλων των οργάνων των ομοσπονδιών (Γ.Σ., Δ.Σ., Εξελεγκτική επιτροπή) αν είναι σύννομες ή όχι, και να προτείνει στα όργανα την ανάκληση ή διόρθωσή τους.