• Σχόλιο του χρήστη 'mikra asia' | 28 Νοεμβρίου 2014, 11:09

    Παρακαλούμε, στο άρθρο 26 παρ.6, να αποσαφηνίσετε την έκφραση...."τη διαδικασία και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την ένταξη σ΄ αυτό".... Ευχαριστώ πολύ.