• Σχόλιο του χρήστη 'Μπαμπαράτσα Όλγα' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 00:06

    Κύριε Υπουργέ, Σε ότι αφορά την παράγραφο 10 του συγκεκριμένου άρθρου έχω να παρατηρήσω το εξής: Θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε στο συγκεκριμένο σημείο της παραγράφου που αναφέρει ότι <> θα πρέπει να γίνει αλλαγή στη λέξη ίδρυμα με την λέξη τμήμα και συγκεκριμένα <>. Η αλλαγή αυτή αφορά συγκεκριμένα τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών, οι οποίοι αν και πληρούν τις προϋποθέσεις μετεγγραφής από το ΤΕΦΑΑ Σερρών στο ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης δεν μπορούν να την πραγματοποιήσουν διότι ανήκουν στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τα παραπάνω τα αναφέρω μετά από προσωπική μου εμπειρία, όταν γιος μου που ενώ πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την μετεγγραφή του, κατόπιν έγγραφης θετικής εισήγηση από τη ΓΓΑ στο αντίστοιχο τμήμα του υπουργείου παιδείας, λάβαμε απορριπτική απάντηση από το υπουργείο παιδείας με την αιτιολογία ότι τα παραπάνω τμήματα ανήκουν στο ίδιο ίδρυμα και μας ορίζουν σαν πλησιέστερο ίδρυμα το ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Ειδικά στους οικονομικά δύσκολους καιρούς που διανύουμε όλοι οι εμείς οι Έλληνες πολίτες μας αναγκάζουν αντί για μια απόσταση 100 χιλιομέτρων να μετακινηθούμε σε μια απόσταση 600 χιλιομέτρων. Σας παρακαλώ να εξετάσετε υπεύθυνα το παραπάνω θέμα, γιατί αφορά αρκετούς φοιτητές που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δραστηριοποιεί λίγες ειδικότητες. Με εκτίμηση Μπαμπαράτσα Όλγα ΚΦΑ