• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:02

    Θεωρώ άδικο και απαράδεκτο για τους φοιτητές της σχολής ΤΕΦΑΑ να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα εργασίας και το ίδιο επίπεδο προπονητικής κατηγορίας με τους πτυχιούχους Ι.Ε.Κ. και σχολών προπονητών.Είναι κακτημένο δικαιωμά μας.Πρέπει να το υποστήριξουμε θερμά και πιστεύω πως τα Ι.Ε.Κ. δεν δίνουν ούτε το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο στην άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή και είναι επικίνδυνο να ασκείται από μη πτυχιούχους των ΤΕΦΑΑ.