• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:00

    1.- Με την παρ.3 του άρθρου 73 του προτεινόμενου νόμου, προβλέπεται η από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο συμμετοχή στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της υπό ίδρυση Α.Α.Ε, κατά προτεραιότητα και προ της συνόδου της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωματείου, που θα αποφασίσει την ίδρυση. Η προτεινόμενη αυτή διάταξη είναι εντελώς απαράδεκτη, γιατί, κατ’ αυτό τον τρόπο, μια ομάδα, που ανήλθε, με κόπους και θυσίες των μελών του ερασιτεχνικού σωματείου, μπορεί να περιέλθει και μάλιστα αντί ευτελέστατου χρηματικού ποσού, σε οποιονδήποτε τρίτο, για κερδοσκοπικούς και μόνο λόγους. Προτείνουμε να επαλειφθεί η διάταξη αυτή της παρ. 3 και να δοθεί προτεραιότητα στα μέλη του αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και 8 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα να δοθεί στα μέλη του ιδρυτικού σωματείου και, σε περίπτωση μη καλύψεως, να επακολουθήσει δημόσια εγγραφή, στην οποία μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος.