• Σχόλιο του χρήστη 'Σκόπα Έλενα' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 10:46

    Παράγραφος 2 β & γ. Με ποια λογική η παρέλευση της τρίμηνης αποτελεί σιωπηρή απόρριψη ενώ η παρέλευση ενός επιπλέον 15νθημέρου σιωπηρή αποδοχή;; Σκοπεύει στην καταβολή παραβόλων;; Μετά την παρέλευση όλων των προθεσμιών πως θα ληφθεί ο ατομικός αριθμός μητρώου, ελλείψει απόφασης;; Αυτοδίκαια θα γίνει η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο;;; Με ποιές ενέργειες;;