• Σχόλιο του χρήστη 'Ποφάντης Στέφανος' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:56

    Η διάταξη της παραγράφου 1 αποτελεί απροκάλυπτη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, καθιστώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην άθληση, αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής με σκοπό το κέρδος. Καταργεί στην πράξη τον σκοπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για «συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος και των αξιών του Ολυμπισμού και η διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο», και το έργο της στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης για την προστασία, εποπτεία και στήριξη του αθλητισμού. Η διάταξη νομιμοποιεί την εκμετάλλευση της ανάγκης και του δικαιώματος ενός παιδιού να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να αναδειχθεί σε οποιοδήποτε άθλημα, αφανίζοντας την παιδαγωγική και ηθική διάσταση του αθλητισμού. Με αυτό το σχέδιο νόμου, όπως προκύπτει από αυτό το άρθρο σε συνδυασμό με τα άρθρα: 5 (περιορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο), 34 (αποκλεισμός των προπονητών από τη συμμετοχή στα όργανα των σωματείων) 35 (απελευθέρωση μεταγραφών), 68 (εκμάθηση αθλημάτων από ιδιωτικούς φορείς και Ν.Π.Δ.Δ. με απλή άδεια της Περιφέρειας), επιχειρείται να συνθλιβεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, που καλλιεργείται αποκλειστικά από τα αθλητικά σωματεία, καθώς ο σχολικός αθλητισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, και μάλιστα όταν τα σωματεία στηρίζονται αποκλειστικά σε ιδίους πόρους. Τα σωματεία κινούνται σε εθελοντική βάση, στηρίζονται αποκλειστικά στις συνδρομές, προσπαθούν να διασφαλίσουν υγιή ανεξάρτητο ερασιτεχνικό αθλητισμό και συντηρούν τους δημοτικούς αθλητικούς χώρους. Σε αντίξοες συνθήκες παραμένουν υγιή κοινωνικά κύτταρα που συσπειρώνουν τους νέους και τους προσφέρουν διέξοδο. Ειδικά τα μικρά σωματεία δημιουργούν δεσμούς αλληλεγγύης που οι συντάκτες του παρόντος φαίνεται ότι επιθυμούν να διαρραγούν, ενισχύοντας σε βάρος τους τα ισχυρά σωματεία που στοχεύουν στον επαγγελματισμό. Ο αθλητισμός για χιλιάδες χρόνια ταυτίζεται με υγεία, αρετές και εξανθρωπισμό. Τώρα, εφόσον ισχύσει αυτή η διάταξη θα ταυτιστεί από το πρωταρχικό στάδιο της ανάπτυξής του, με οικονομικά κίνητρα και στόχους.