• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:37

    Όλα τα αθλητικά σωματεία στην επικράτεια ορίζουν αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης που προσφέρουν. Αποτελεί τον κύριο πόρο εσόδων τους και το έχουν «εφαρμόσει» ακόμη και στις αγωνιστικές ομάδες τους προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά και να συνεχίσουν να προσφέρουν οργανωμένα και συστηματικά στην ανάπτυξη και προαγωγή του αγωνιστικού αθλητισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα χιλιάδες αθλητικά σωματεία στην Περιφέρεια, τα «Κύτταρα του Αθλητισμού», που έχοντας ελάχιστους αθλητές προωθούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών στις αγωνιστικές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρίες. Τι θα γίνει με αυτά τα σωματεία; Πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν; «Νομιμοφανή» όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια; Είναι «κοινό μυστικό» και πλέον, η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει επί του θέματος και να φροντίσει έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η οργανωμένη λειτουργία των αθλητικών σωματείων, όσο και οι αθλητές αγωνιστικού επιπέδου που ούτως ή άλλως συνεισφέρουν οικονομικά με την κάλυψη των προσωπικών τους εξόδων (έξοδα εξοπλισμού, μετακινήσεων, διαμονής, συμμετοχής σε αγώνες κλπ) λόγω ανεπάρκειας πόρων του σωματείου και ταυτόχρονα «υποχρεούνται να συνεισφέρουν» στο αθλητικό σωματείο που ανήκουν, προκειμένου να συντηρήσει τις βασικές του λειτουργίες (εγκαταστάσεις, προπονητές κτλ). Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 1. Το Αθλητικό Σωματείο μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζει αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί. Το αντίτιμο αυτό καταβάλλεται από όσους δέχονται τις σχετικές υπηρεσίες, είτε είναι μέλη είτε όχι του Αθλητικού Σωματείου. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου, "εφόσον οι αθλητές αυτοί καλύπτουν εξολοκλήρου τα ατομικά έξοδά τους κατά την άσκηση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας." Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν να προβλέπεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών μόνο από εμπορικές εταιρείες, συγκεκριμένης ή μη εταιρικής μορφής, με δυνατότητα σύστασης τέτοιων εταιρειών γι αυτόν αποκλειστικά το σκοπό και από Αθλητικά Σωματεία. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται συγκεκριμένη εταιρικής μορφή, καθώς και να ορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών των εταιρειών, όπως και ζητήματα εποπτείας τους και κάθε άλλο συναφές θέμα.