• Σχόλιο του χρήστη 'Σκόπα Έλενα' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:32

    Παράγραφος 2 β & γ: Με ποια λογική η παρέλευση της τρίμηνης αποτελεί σιωπηρή απόρριψη ενώ η παρέλευση ενός επιπλέον 15νθημέρου σιωπηρή αποδοχή; Σκοπεύει στην καταβολή παραβόλων; Μετά την παρέλευση όλων των προθεσμιών πως θα ληφθεί ο ατομικός αριθμός μητρώου, ελλείψει απόφασης; Αυτοδίκαια θα γίνει η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο; Με ποιές ενέργειες;