• Σχόλιο του χρήστη 'Ποφάντης Στέφανος' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:10

    Παράγραφος 9: Ο αποκλεισμός από μέλος σωματείου κάποιου που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στα κωλύματα. Γιατί ο προπονητής ειδικά αποκλείεται από τη συμμετοχή σε άλλο εκτός του εργοδοτικού σωματείο, ενώ μπορεί να προσφέρει στον αθλητισμό; Η ιδιότητα του προπονητή δεν μπορεί συμπεριλαμβάνεται στα κωλύματα. Πως είναι δυνατόν ο προπονητής να είναι αφοσιωμένος σε άλλο άθλημα ως αθλητής από αυτό που προπονεί. Αυτή η νοοτροπία του διαχωρισμού και των συγκρουόμενων συμφερόντων συντελέι στο ξερίζωμα των δεσμών, της συνοχής και της συνέχειας της αθλητικής διαδικασίας, που διαμορφώνει αθλητικά πρότυπα και στη διάλυση των φυτώριων του αθλητισμού και των σχέσεων που αναπτύσσονται.