• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:27

    Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σύνολό τους τα σχόλια και οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ), καθώς επιλύουν χρόνια ζητήματα σχετικά με την εισαγωγή των αποφοίτων των ΣΕΦΑΑ στην προπονητική διαδικασία (σχετ. η 1732/2011 απόφαση του Σ.Τ.Ε. η οποία δεν αναγνωρίζει τις κύριες και δευτερεύουσες ειδικότητες ως τίτλους αλλά μόνο το ενιαίο πτυχίο Φυσικής Αγωγής) και τη διαρκή επιμόρφωση υψηλού επιπέδου των προπονητών (τύπου Κολωνίας).