• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:14

    Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σύνολό τους τα σχόλια και οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Η πολιτεία οφείλει να δίνει κίνητρα, ιδιαιτέρως στις νεαρές ηλικίες, για την στροφή προς τον υγιή αθλητισμό και όχι να τα απομειώνει, γεγονός που μας βρίσκει ως κρατικούς λειτουργούς κάθετα αντίθετους. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν τα προνόμια των αθλητών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 34 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει.