• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΑΚΕ' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:19

    Η ευθύνη για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων πρέπει να παραμείνει στην Ελληνική Αστυνομία, διότι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δεν διαθέτουν την απαιτούμενη για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού εξουσία. Περαιτέρω δεν μπορούν να καταστούν υπεύθυνες οι διοικήσεις των ΚΑΕ και δη στο σύνολό τους για οτιδήποτε προκύψει σχετικά με την φύλαξη των γηπέδων από ιδιωτικές εταιρείες