• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΑΚΕ' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:59

    παρ. 20 Να καταργηθεί η αναφερόμενη αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό 5% επί των εσόδων των ΑΑΕ εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων