• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΑΚΕ' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:32

    Η προβλεπόμενη στο ανωτέρω άρθρο μετατροπή των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων από Μονομελή σε Τριμελή, αποτελούμενα από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες (με αντίστοιχο αριθμό αναπληρωτών), σε συνδυασμό με τον ορισμό ως κατώτερης κατά μήνα αποζημίωσής τους, βαρύνουσας τους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, το ήμισυ και ως ανώτερης το σύνολο του μικτού ποσού του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τον χρόνο συγκρότησης του δικαιοδοτικού-πειθαρχικού οργάνου, συνεπάγονται την επιβάρυνση με κόστος, το οποίο τουλάχιστον για τον Σύνδεσμό μας, καθιστά αδύνατη την λειτουργία τους Όσον αφορά την καλαθοσφαίριση, τα δικαιοδοτικά όργανα πρέπει να παραμείνουν μονομελή. Η αποζημίωση ανά μήνα των δικαστικών λειτουργών - μελών των ανωτέρω οργάνων, να μην είναι ανώτερη από το 25% του συνόλου του μικτού ποσού του βασικού μισθού, που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τον χρόνο συγκρότησης των άνω Οργάνων κατά περίπτωση. Περαιτέρω, να μην προβλέπεται κατώτερη αποζημίωση των δικαστών - μελών των Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών και των αναπληρωτών τους στον Νόμο αλλά αυτή, όπως και η αποζημίωση των λοιπών μελών τους- να ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου.