• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ' | 9 Δεκεμβρίου 2016, 15:08

    Άρθρο 34 - Προπονητής Στο άρθρο 34 παράγραφος 9 του Νόμου αναφέρεται ότι: « Ο προπονητής μπορεί να είναι αθλητής άλλου αθλήματος ακόμη και σε άλλο αθλητικό σωματείο από αυτό που εργάζεται.» Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προτείνει την εξαίρεση του αθλήματος της Ιππασίας και οι προπονητές να δύνανται να είναι αθλητές ιππικών αθλημάτων ακόμη και στο σωματείο που εργάζονται.