• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Σοφοκλής' | 4 Ιουλίου 2017, 12:54

    Είναι απίθανο στον 21ο αιώνα να προβλέπετε θέση Γενικού Διευθυντή χωρίς την ύπαρξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!!!! Πώς θα ασκήσει χρηστή οικονομική διοίκηση όταν η σχέση του με τα οικονομικά είναι αντίστοιχη του Θεολόγου με την ανακάλυψη του Διαστήματος; Πώς θα ασκήσει έλεγχο νομικό όταν προβλέπονται στα προσόντα του όλα τα Πτυχία πλην οικονομικών ή νομικών επιστημών; Είναι υπεύθυνος μαζί με την Καλλιτεχνική Επιτροπή για τη χάραξη του καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού προγράμματος. Ούτε λόγος για την Εκθεσιακή Πολιτική του Μουσείου!!!!!