• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Σοφοκλής' | 4 Ιουλίου 2017, 12:25

    7. Πόσες Εφορείες χρειάζονται για να συνδιαμορφώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κάθε κίνηση των Διευθυντών και την γενικότερη λειτουργία ενός Μουσείου; 8. Αν τον ασφυκτικό έλεγχο τον κάνουν οι Εφορείες ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ του Νέου Μουσείου και του Γενικού Διευθυντή; 9. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιατί θα πρέπει να εμπλέκεται σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης του Νέου Μουσείου και μάλιστα αχρεωστήτως; 10. Μνημείο Νομικού Χάους και κεκαλυμμένης χειραγώγησης Η Εφορεία Φωτογραφίας …..επικουρεί. Η Εφορεία Σύγχρονης Τέχνης ……συνδιαμορφώνει, ελέγχει, εποπτεύει, αλλά τις ευθύνες αναλαμβάνει ο Διευθυντής; Πειραματικό Κέντρο……. χωρίς Εφορεία;;;; Μήπως ξεχάστηκε η δημιουργία μια νέας Εφορείας; Δεν νομίζεται ότι κάτι υποκρύπτεται κάτω από αυτές τις ατελείωτες Εφορείες