• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ' | 6 Ιουλίου 2017, 19:17

    Το νομοσχέδιο αποβλέπει στην δημιουργία ενός Οργανισμού Μουσείων με στόχο την οικονομία κλίμακας στις διοικητικές υπηρεσίες σε όφελος της ευρύτητας των δράσεων και των εκθέσεων που θα ενισχυθούν χάρη στον προγραμματισμό και τηνταυτόχρονη λειτουργία των Μουσείων. Το μοντέλο δεν είναι νέο. Λειτουργεί με επιτυχία σε πολλούς οργανισμούς μουσείων στο εξωτερικό. Στην ελληνική πραγματικότητα το νομοσχέδιο ομοιάζει αρκετά με τον ισχύοντα νόμο για την λειτουργία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.