• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ' | 6 Ιουλίου 2017, 19:42

    Αν διαβάσετε το νομοσχέδιο, θα διαπιστώσετε ότι ο Γενικός Διευθυντής έχει Διοικητικές και Οικονομικές Αρμοδιότητες, δεν ασκεί καλλιτεχνικό έργο και προέρχεται από τον χώρο της πολιτιστικής διοίκησης με απαραίτητη την γνώση των οικονομικών. Το νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά στην στην γενική καλλιτεχνική πολιτική του Οργανισμού που χαράσσεται από το ΔΣ και εφαρμόζεται μέσα από τις εισηγήσεις και το έργο των Μουσείων.