• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ' | 6 Ιουλίου 2017, 19:02

    Το νομοσχέδιο είναι σαφές. Η Εφορεία υπάρχει ως καθαρά γνωμοδοτικό όργανο που δεν ασκεί διοίκηση και εξουσία αλλά εκπροσωπωπεί το Ίδρυμα “Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης” το οποίο δεν διαλύεται. Παραχωρεί στο δημόσιο την χρήση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, όχι όμως και την ιδιοκτησία της περιουσίας του καθώς κάτι τέτοιο θα είχε ανυπέρβλητες νομικές δυσκολίες. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης είναι ο νόμιμος διάδοχος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.