• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ' | 6 Ιουλίου 2017, 19:22

    Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης λειτουργεί σήμερα ως "ιδιαίτερο τμήμα" με χωριστή Εφορεία και αυτό δεν αλλάζει ούτε στο παρόν νομοσχέδιο. Απλώς εξελίσσεται από τμήμα σε μουσείο.