• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Τ. Μαγκαρίλ' | 6 Ιουλίου 2017, 19:03

    Ο οικονομικός έλεγχος προβλέπεται και προφανώς θα προβλέπεται και στο μέλλον. Η Εφορεία είναι γνωμοδοτικό όργανο. Δεν ασκεί εξουσία στον Οργανισμό ούτε λαμβάνει αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ΔΣ.