• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Πετράτος-Λιβιεράτος' | 24 Νοεμβρίου 2018, 07:26

    Στο άρθρο 13, παρ. 7 το τελεσίδικες αποφάσεις των ΕΕΟΔ πρέπει να γίνει εκτελέσιμες γιατί, βάσει νόμου, και οι πρωτόδικες είναι προσωρινά εκτελεστές. Όχι εκτελεστές, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία αν πρέπει να έχουν όντως περιβληθεί τον εκτελεστήριο τύπο. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί ότι καταπίπτει η επιστολή για τη συνολική απαίτηση, γιατί τώρα, ετσιθελικά, η Επιτροπή δεν επιδικάζει επιδικασμένες δικαστικές δαπάνες και τόκους.