• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Κακαλίκας' | 24 Νοεμβρίου 2018, 10:28

    Σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 2. (Το ΔΣ του αθλητικού σωματίου αποτελείται από 5 έως 9 μέλη ανάλογα με τον αριθμό των μελών του). Νομίζω ότι ο αριθμός των Μελών του Δ.Σ. ενός Σωματείου δεν πρέπει να κρίνετε από τον αριθμό των μελών του Σωματείου αλλά από τον αριθμό των αθλητικών τμημάτων του.Οι εκλεγμένοι του ΔΣ δεν είναι έμμισθοι αλλά Εθελοντές και νομίζω ότι ο αριθμός των μελών δεν έχει κανένα νόημα να περιορίζεται αλλά απεναντίας να υπάρχει ενθάρρυνση για συμμετοχή στην στόχο που είναι η προστασία των ΝΕΩΝ μας. Επίσεις στις Εκλογές των ομοσπονδιών εάν θέλουμε να είναι καθαρές να μην συμμετέχουν μέλη των σωματείων αλλά μέλη του ΔΣ των Σωματείων για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη συμμετοχή εκπρόσωπων ΜΑΪΜΟΎ