• Σχόλιο του χρήστη 'Δοξάκης Κομήτης' | 30 Νοεμβρίου 2014, 13:44

    Άρθρο 11: Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες Εφόσον τα αθλητικά χαρακτηριστικά αθλητή με αναπηρία το επιτρέπουν να μπορεί αυτός να μετέχει σε αγώνες με αρτιμελείς αθλητές είτε σε ομάδικό είτε σε ατομικό άθλημα.