Άρθρο 11: Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες

1. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες (Α.με.Α), που αποτελεί ιδιαίτερο τομέα άθλησης του αγωνιστικού αθλητισμού με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Α.μεΑ. στο αθλητικό κίνημα και τελεί υπό ιδιαίτερη κρατική προστασία, συστήνονται και λειτουργούν αθλητικά σωματεία και αθλητικές ομοσπονδίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 36, και 43 έως και 52 του παρόντος νόμου, οι οποίες και εφαρμόζονται ανάλογα για τους αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κριτές, τα βοηθητικά όργανα της διαιτησίας, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτών, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του παρόντος άρθρου.

2. Για να συσταθεί και να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο Α.με.Α., ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15). Για τη σύσταση και την αθλητική αναγνώριση ομοσπονδίας Α.με.Α. απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε (5) αθλητικών σωματείων Α.με.Α της οικείας ειδικής κατηγορίας αναπηρίας, που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος.

3. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή, για περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί αθλητική ομοσπονδία, από το οικείο αθλητικό σωματείο. Η ειδική επιτροπή δεν προσδιορίζει την αναπηρία αλλά διαπιστώνει την ικανότητα συμμετοχής του ατόμου με αναπηρία στις αθλητικές κατηγορίες του παρόντος.

4. Τα άτομα με αναπηρίες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία αναπηρίας του παρόντος άρθρου, μπορούν να συστήσουν αθλητικό σωματείο και ομοσπονδία υπό τους όρους της παρ.1 του παρόντος. Τα σωματεία και οι ομοσπονδίες αυτές λαμβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση υπό τους όρους της παρ. 2 του παρόντος.

5. Η κατηγορία Α.με.Α. Κωφών που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.), υπάγεται στην Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών με έδρα την Αθήνα και μέλη τουλάχιστον πέντε (5) αθλητικά σωματεία κωφών. Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο υπάγεται στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.), η οποία εντάσσεται στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) της παραγράφου 3 του παρόντος.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 13:30 | ioannis arkas

  ΑΡΘΡΟ 11, παρ. 5:
  Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα σωματεία νεφροπαθών (αιμοκαθαιρομένων / μεταμοσχετθέντων), με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ότι εντασσόμαστε στην παρ. 4 του άρθρου 11 (περί ατόμων με αναπηρίες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία) η οποία ρητώς εξαιρείται από τις παροχές του άρθρου 20, κάτι που ΟΥΤΕ συμβαίνει έως και σήμερα, ΟΥΤΕ και προφανώς είναι ο σκοπός του νόμου.
  Προτείνουμε να προστεθεί γ’ εδάφιο στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία:
  «…Η κατηγορία Α.με.Α. νεφροπαθών αθλητών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή αιμοκάθαρση, η οποία αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) με έδρα το Λονδίνο και έχει την αναγνώριση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρομένων (E.T.D.S.F.), υπάγεται στην υπό σύσταση Αθλητική Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρομένων Αθλητών, η οποία και πρέπει να συσταθεί εντός 18 μηνών, υπό τους όρους της παρ. 1 και παρ. 2 του παρόντος άρθρου.»

 • Άρθρο 11: Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες
  Εφόσον τα αθλητικά χαρακτηριστικά αθλητή με αναπηρία το επιτρέπουν να μπορεί αυτός να μετέχει σε αγώνες με αρτιμελείς αθλητές είτε σε ομάδικό είτε σε ατομικό άθλημα.

 • Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών, (ICSD) (C.I.S.S.) ιδρύθηκε ως Comité International des Sports Silencieux (CISS) στο Παρίσι της Γαλλίας, την 24η Αυγούστου 1924 στη διάρκεια μιας συνάντησης Αθλητικών αρχηγών Κωφών από το Βέλγιο, την Τσεχοσλοβακία, την Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ρουμανία. Σ’ αυτή την εναρκτήρια συνάντηση, ο κύριος E. Rubens-Alcais από την Γαλλία διορίσθηκε ο πρώτος Πρόεδρος. και ο κύριος Antoine Dresse εκλέχτηκε ως ο ιδρυτικός Γενικός Γραμματέας.

  Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (I.O.C.) στην 50η Σύνοδό της στο Παρίσι, που πραγματοποιήθηκε από 9-19 Ιουνίου 1955 αποφάσισε να αναγνωρίσει τον οργανισμό σαν μια Διεθνή Ομοσπονδία με Ολυμπιακή ισχύ.

  Το 1966 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (I.O.C.) απένειμε. το Κύπελλο Coubertin προς αναγνώριση της αυστηρής της αφοσίωσης στο Ολυμπιακό Ιδεώδες, και των υπηρεσιών της στον διεθνή αθλητισμό.

  Από το 1985, η σημαία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κυματίζει δίπλα σε αυτήν την ICSD κατά τη διάρκεια των Θερινών και Χειμερινών Deaflympics.

  Στις 16 Μαΐου 2001, Η ΙΟC έδωσε άδεια να αντικατασταθούν οι Παγκόσμιοι Αγώνες Κωφών με τους Deaflympics.

  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ι.C.S.D.:

  1.1 Η ονομασία του ενσωματωμένου οργανισμού πρέπει να είναι η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (ICSD), επίσης γνωστή ως «Comité International des Sports des Sourds» ή (C.I.S.S.).

  Στουφής Ιωάννης
  Πρόεδρος ΕΟΑΚ