• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΕΑΣ' | 1 Δεκεμβρίου 2014, 13:20

    Τίτλος Ο τίτλος του άρθρου εμφανίζεται ως «Εθνικό Συμβούλιο Αντιντόπινγκ και Αθλητικών Ερευνών» ενώ ο φορέας που περιγράφεται ονομάζεται «Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)». Θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη διόρθωση ώστε τίτλος και περιεχόμενο να έρθουν σε συμφωνία. Παράγραφος 2 Ο ορισμός του αριθμού των μελών του Δ.Σ. σε εννέα (9), προφανώς, αναπαράγεται από τον αντίστοιχο αριθμό της τρέχουσας δομής του Ε.Σ.Κα.Ν. ως Συμβουλίου, το οποίο δεν διέθετε εκτελεστικά στελέχη. Με δεδομένα ότι το συνιστώμενο Ν.Π.Ι.Δ. θα διαθέτει εκτελεστική ιεραρχία/δομή, και το ότι ανάλογοι φορείς με μεγαλύτερο όγκο δραστηριοτήτων διαθέτουν 9μελή (AFLD – Γαλλία, https://www.afld.fr/presentation/le-college-de-lagence) ή 7μελή (UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/what-we-do/board/) Διοικητικά Συμβούλια, ο αριθμός θα μπορούσε να μειωθεί π.χ. σε 7 με περιορισμό των ειδικών επιστημόνων του εδαφίου (α) από 4 σε 3 και των νομικών του εδαφίου (β) από 3 σε 2. Θέσεις τέτοιων επιστημόνων άλλωστε, επιβάλλεται να ενισχύσουν την εκτελεστική δομή. εδάφιo στ Θα ήταν σκόπιμο να μην προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού εν ενεργεία αθλητών στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Κα.N., καθώς οι εν λόγω αθλητές θα είναι ταυτοχρόνως υποκείμενοι ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της «νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες», ενδεχομένως με παραπομπή στην έννοια του άρθρου 13, παρ. 2α του παρόντος νόμου. Παράγραφος 4 εδάφιο α Μολονότι στο σύνολο του άρθρου χρησιμοποιείται ο περιεκτικότερος και κατάλληλος όρος «ντόπινγκ», στο παρόν εδάφιο εμφανίζεται ο όρος «φαρμακοδιέγερση», ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον «ντόπινγκ», τόσο για λόγους ομοιομορφίας, όσο και γιατί είναι ανεπαρκής καθώς αφ’ ενός μεν ορισμένες απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι δεν προκαλούν διέγερση του οργανισμού (ενδεικτικά: καλυπτικοί παράγοντες, φυσικοί και χημικοί χειρισμοί, ναρκωτικά, β-αναστολείς, αντίστοιχα στα πεδία S5, M2, S7, P2 της WADA Prohibited List για το 2015 (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf), αφ’ ετέρου δε ο νομικός ορισμός του doping όπως παρέχεται στα άρθρα 1 και 2 του World Anti-Doping Code του 2015 (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf) περιλαμβάνει πράξεις πέραν της χρήσης απαγορευμένων ουσιών/μεθόδων. εδάφιo στ Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιγραφεί σαφώς, κατά την έννοια του άρθρου 7.2 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-Doping. εδάφιο ζ Θα πρέπει να δοθεί στο Ε.Σ.Κα.Ν. η δυνατότητα να εφεσιβάλλει τις αποφάσεις των αθλητικών ομοσπονδιών. εδάφιο ια Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων» με τον ορθό «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων». Γενικό Σχόλιο: Η μετεξέλιξη του εθνικού οργανισμού αντι-doping σε νομικό πρόσωπο είναι, αναμφισβήτητα, κίνηση στη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που επιχειρείται. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Ν. 4049/2012, ο οποίος όμως, όσον αφορά τον εθνικό οργανισμό αντι-doping, δεν εφαρμόστηκε επι της ουσίας, καθώς ουδέποτε εκδόθηκε το προβλεπόμενο Π.Δ. (άρθρο 10, παρ. 7) με το οποίο θα ρυθμίζονταν τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Συνεπώς, το πραγματικά ζητούμενο είναι η, επιτέλους, υλοποίηση των προβλέψεων και η άμεση έκδοση του προβλεπομένου στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου Π.Δ. μετά την ψήφιση του νόμου. Με το Π.Δ. αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή εκτελεστική ιεραρχία/δομή, στα πρότυπα αντιστοίχων εθνικών οργανισμών (ενδεικτικά, USADA – Η.Π.Α, http://www.usada.org/about/meet-our-team/, UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/what-we-do/executive-team, ADLF – Γαλλία https://www.afld.fr/presentation/lequipe-de-lagence). Μάλιστα, προ της σύνταξης του Π.Δ. θα είναι χρήσιμη η λεπτομερής συγκριτική μελέτη των οργανισμών αντι-doping του εξωτερικού με στόχο την επιλογή ενός σύγχρονου και πλησίον της ελληνικής πραγματικότητας μοντέλου οργάνωσης.