• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ' | 28 Νοεμβρίου 2018, 00:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Άρθρο 99 : Με το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, ορίζεται η θητεία των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και ο τρόπος ορισμού τους. Στην παρ. 4 απαριθμούνται τα κωλύματα για τον ορισμό των προσώπων αυτών. Πράγματι οι περιγραφόμενες ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες με τα καθήκοντα των Ελλανοδικών και των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών. Τασσόμαστε υπέρ της ετήσιας θητείας των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών και των Ελλανοδικών. Στην παρ. 5 ορθώς προβλέπεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ. Τέλος στην παρ.7 καλώς φρονούμε ότι απαγορεύεται στους Ελλανοδίκες και στα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών να συμμετέχουν στον ιπποδρομιακό στοιχηματισμό ως και να αναμιγνύονται στο έργο της περίθαλψης, της διατροφής ή της φροντίδας των ενεργών δρομώνων ίππων.