• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ' | 28 Νοεμβρίου 2018, 00:26

    Άρθρο 102: Συντασσόμαστε με την πρόβλεψη του νόμου για τις Γενικές Διατάξεις, οι οποίες έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την ιπποδρομιακή πραγματικότητα.Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθείται και γι’ αυτές η διαδικασία του Κώδικα (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού) και όχι αυτή της έκδοσης απλής απόφασης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. .