• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Γ.Κ' | 28 Νοεμβρίου 2018, 10:08

    Στην παράγραφο 10 του άρθρου, αναφέρεται ότι οι εκλογές γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, εναλλακτικά δε ως ακολούθως (περιγραφή). Η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια και που είναι απόλυτα σωστή, στην πράξη ακυρώνεται από την εισαγωγή που την παρουσιάζει ως εναλλακτική επιλογή. Το καταστατικό της κάθε ομοσπονδίας θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, χωρίς παράθυρα μη εφαρμογής του.