• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΑΘΛΟΣ' | 2 Δεκεμβρίου 2014, 13:30

    Από την πολιτεία είναι αναγνωρισμένα ως αθλήματα το σκάκι και το μπριτζ (και οι αντίστοιχες Αθλητικές Ομοσπονδίες). Συνεπώς, ο ορισμός του ερασιτέχνη αθλητή στην παράγραφο 1.α του άρθρου 07 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ως εξής: «α) επιδίδεται συστηματικά ως μέλος αθλητικού σωματείου σε αθλητική δραστηριότητα, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, με σκοπό, μέσω της σωματικής ή/και πνευματικής του άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών και πνευματικών του ικανοτήτων…….»