• Σχόλιο του χρήστη 'Μάγειρος Γεώργιος' | 2 Δεκεμβρίου 2014, 19:18

    Στον ορισμό του αμειβόμενου αθλητή, η σύνδεση του αθλητή με το αθλητικό σωματείο, για την αθλητική του δραστηριότητα, πρέπει να αποδεικνύεται μόνο με σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών (κατατεθημένη στην αρμόδια ΔΟΥ) και να διαγραφεί το ή με προφορική συμφωνία το οποίο είναι ασαφές και κρύβει πολλούς κινδύνους και προστριβές.