• Σχόλιο του χρήστη 'Αστέριος Δεληγιάννης' | 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:18

    Μετά από μελέτη του Προσχεδίου Νόμου για τον Αθλητισμό διαπίστωσα ότι στο Άρθρο 8 «Δελτίο αθλητικής ιδιότητας – Πιστοποίηση της υγείας του αθλητή – Συμμετοχή ομογενών ή αλλοδαπών αθλητών σε αγώνες» αναφέρεται στην παράγραφο 2 ότι: «Η πιστοποίηση της υγείας του αθλητή είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή του σε προπονήσεις και αγώνες. Το δελτίο υγείας, το οποίο πιστοποιεί την υγεία του αθλητή, εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 και θεωρείται κάθε έτος από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ.» Επί του σημαντικού αυτού άρθρου έχω να διατυπώσω τις εξής παρατηρήσεις – προτάσεις: 1. Όπως διατυπώνεται στο άρθρο, είναι πρακτικά αδύνατον το υπό αναβάθμιση Ε.Κ.Α.Ε.Τ. να πιστοποιεί από μόνο του τον προαγωνιστικό έλεγχο υγείας του αθλητή και να εκδίδει το δελτίο υγείας στις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων αθλητών. 2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον προαγωνιστικό έλεγχο υγείας των αθλητών δύναται να πραγματοποιούν οι Καρδιολόγοι, Παθολόγοι, Παιδίατροι και Γενικοί Ιατροί. 3. Το κλασικό Δελτίο Υγείας των Αθλητών μπορεί να αντικατασταθεί από την Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας του Αθλητή, η οποία θα συνοδεύει τον αθλητή μέχρι τη λήξη της αθλητικής του καριέρας και στην οποία θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες διαχρονικά αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του αθλητή (ετήσιος προαγωνιστικός έλεγχος, διαταραχές υγείας, τραυματισμοί, αποθεραπεία κ.λ.π.). Η κάρτα θα συμπληρώνεται από τους θεράποντες ιατρούς. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. θα έχει την ευθύνη για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας και τη διατήρηση της βάσης δεδομένων των ιατρικών πληροφοριών για κάθε αθλητή που θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς (ως υπόδειγμα η ηλεκτρονική εφαρμογή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Αστέριος Δεληγιάννης Καθηγητής Αθλητιατρικής ΑΠΘ Καρδιολόγος