• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Επίτημος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ)' | 2 Αυγούστου 2014, 19:25

    α) Ο Νόμος 1158/81 στο Άρθρο 27 - Μεταβατικαί Διατάξεις - Παράγραφος 3 αναφέρει : (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) « Από του επομένου της δημοσιεύσως του παρόντος σχολικού έτους, οι φοιτούντες εις τας ως άνω αναφερομένας Σχολάς δύνανται να κατατάσσονται, κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, ενώπιων ειδικών επιτροπών, συγκροτουμένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών εις αντίστοιχα έτη των ιδρυομένων , δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, Σχολών». β) Επίσης το ανωτέρω προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα στο Άρθρο 5, Παράγραφος 2 αναφέρει : « Κατατακτήριες Εξετάσεις. α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισότιμων ή συναφών της αλλοδαπής». Οι προτάσεις μου είναι οι παρακάτω: ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄ : Εφ’ όσον ο Νομοθέτης προβλέπει την τακτοποίηση των ήδη φοιτούντων δευτεροετών και τριτοετών σπουδαστών, την περίοδο που η όποια Σχολή θα αναβαθμιστεί σε «ΑΝΩΤΕΡΑ», για λόγους καθαρά ηθικής τάξεως και ισονομίας αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου, για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των σπουδαστών, όσοι το επιθυμούν βέβαια, όχι μόνο για την αναβάθμιση του πτυχίου τους, αλλά και το κυριότερο για την ουσιαστική συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων προς την κατεύθυνση της μελλοντικής επαγγελματικής τους επάρκειας. Όσοι λοιπόν έχουν πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, από Σχολή Τριετούς Φοίτησης να δύνανται, ισότιμα με τις άλλες κατηγορίες να πάρουν μέρος στην διαδικασία των προτεινόμενων κατατακτηρίων εξετάσεων για να υπαχθούν στο Δεύτερο ή στο Τρίτο έτος της Ανωτέρας Σχολής. ΠΡΟΤΑΣΗ Β΄ : Επίσης προτείνω για τους προαναφερόμενους σοβαρότατους κατά την άποψη μου λόγους, να έχουν την δυνατότητα, και οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) διετούς φοίτησης, εφ’ όσον έχουν αποκτήσει την απαραίτητη Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να δύνανται, να πάρουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για να υπαχθούν στο Πρώτο ή στο Δεύτερο έτος της Ανωτέρας Σχολής. Πριν προχωρήσω στην διατύπωση των προβληματισμών μου και καταθέσω την Τρίτη Πρόταση, θα ήθελα να σας προτείνω μία διαδικαστική πρόταση: Εφ’ όσον στο ανωτέρω Π.Δ. έχει προστεθεί και δεύτερο κεφάλαιο με διαφορετική θεματολογία μετά το Άρθρο 20 του παρόντος Π.Δ. προτείνω, ο αρχικός του τίτλος να διαμορφωθεί ως εξής : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. « Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης. Διδασκόμενα Μαθήματα – Πρακτικές και Εργαστηριακές Ασκήσεις – Αναλυτικά Ωρολόγια Προγράμματα διδασκαλίας». Πριν λοιπόν καταθέσω την πρόταση μου αυτή, για να γίνει απόλυτα κατανοητή, θεωρώ χρήσιμο να σας γνωστοποιήσω ορισμένες σκέψεις μου. 1) Με μεγάλη μου έκπληξη αλλά και αρκετή αμηχανία, διαβάζοντας το Π.Δ. που αναφέρεται στον Μηχανολογικό Εξοπλισμό των Σχολών διαπίστωσα ότι δεν περιλαμβάνει απολύτως τίποτα από τον εξοπλισμό εκείνον, ο οποίος είναι αναγκαίος, για την παραγωγή μιας Κινηματογραφικής ταινίας με Φιλμ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την χρησιμοποίηση του ως εποπτικό μέσον κατανοήσεως της Τεχνικής, της χρήσης και της επεξεργασίας του Κινηματογραφικού Φιλμ. 2) Στην συνέχεια φθάνοντας στο δεύτερο κεφάλαιο του Π.Δ. το οποίον ασχολείται και με τα Διδασκόμενα Μαθήματα, μετατράπηκαν και σε σοβαρό προβληματισμό ως προς τις προθέσεις των συντακτών του προτεινόμενου Π.Δ. Διότι στο Άρθρο 20 και συγκεκριμένα στις παραγράφους α) και β) αναφέρονται με σαφήνεια τα κάτωθι: α) Άσκηση-Εργαστήρια: Ταινία Μυθοπλασίας ή Τεκμηρίωσης έως 15΄ σε Φιλμ ή σε βίντεο HD. (Ομαδική συνεργασία ειδικοτήτων). β) Πτυχιακή Εργασία: Ταινία Μυθοπλασίας ή Τεκμηρίωσης έως 20΄σε Φιλμ ή σε βίντεο HD. (Ομαδική συνεργασία ειδικοτήτων). Και συνεχίζοντας και πιο κάτω, όταν φθάνουμε στα προτεινόμενα Ωρολόγια εβδομαδιαία προγράμματα μαθημάτων, μόνο στο τμήμα Φωτογραφίας συναντάμε ως μάθημα την Κινηματογραφική Τεχνική χρησιμοποιώντας ως Μέσον το Κινηματογραφικό Φιλμ. 3) Μετά και από όλες αυτές τις επισημάνσεις, μου είναι αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρξει η ανωτέρω σχολή, χωρίς να διαθέτει τον αντίστοιχο Μηχανολογικό Εξοπλισμό. Τέλος θα πρέπει να γίνει κατανοητό το απολύτως σαφές, ότι οι Νέες Τεχνολογίες στον Κινηματογράφο δεν προήλθαν από παρθενογένεση, αλλά στηρίχτηκαν απολύτως, στην προηγούμενη Τεχνική χρησιμοποίησης ως μέσον το Κινηματογραφικό Φιλμ. Θα αποτελούσε κατά την άποψή μου μέγιστη ανιστόρητη παράλειψη με οδυνηρά αποτελέσματα για τους μελλοντικούς Επαγγελματίες Κινηματογραφιστές, η μη προσθήκη στην προσφερόμενη γνώση αυτού του τόσο σημαντικού και άκρως απαραίτητου Κεφαλαίου, στα προτεινόμενα υποχρεωτικά τμήματα αλλά και στα υπό ίδρυση στο μέλλον. Βάσει λοιπόν της πιο πάνω επιχειρηματολογίας, αλλά και πολύ περισσότερης που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σας καταθέτω την κάτωθι πρόταση. ΠΡΟΤΑΣΗ Γ΄: Οι ώρες των μαθημάτων μεταξύ των: α) Τεχνική του Φιλμ και β) Νέες Τεχνολογίες, να κατανεμηθούν σε όλα τα τμήματα ως εξής. ΄ Α΄ έτος σπουδών, 75% Τεχνική του Φιλμ και 25% Νέες Τεχνολογίες. Β΄ έτος σπουδών, 50% Τεχνική του Φιλμ και 50% Νέες Τεχνολογίες. Γ΄ έτος σπουδών, 25% Τεχνική του Φιλμ και 75% Νέες Τεχνολογίες. Ελπίζω να σας είναι απόλυτα κατανοητό γιατί προτείνω αυτήν την ιεραρχημένη κατανομή των δύο Μαθημάτων. ΕΠΙΤΗΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΚΤ-ΟΤ ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Διευθυντής Φωτογραφίας)