• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Επίτημος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ)' | 2 Αυγούστου 2014, 19:48

    Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη μου τα κάτωθι : α) Την τεράστια Οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την Χώρα μας. β) Την πρωτοφανή καθήλωση της απασχόλησης, στον χώρο του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης. γ) Το κλείσιμο των τριών (3) Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς φοίτησης, από τις τέσσερις (4) που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος στη Χώρα μας. δ) Την ραγδαία μείωση του αριθμού των αποφοίτων των Λυκείων να επιλέξουν τον χώρο του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης ως μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση, ειδικότερα στις Τεχνικές Ειδικότητες. Σε αυτό επέδρασαν καταλυτικά δύο αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν με τεράστια προχειρότητα και ανευθυνότητα, χωρίς να προβληματίσουν κανέναν απολύτως, για τις σοβαρές παρενέργειες που θα δημιουργούσαν σε ολόκληρο τον Οπτικοακουστικό χώρο. Η μία ήταν η ξαφνική απόφαση να υποβαθμιστούν περαιτέρω οι ήδη υπάρχουσες Σχολές Τριετούς Φοίτησης. Η δεύτερη ήταν η απόφαση να καταργήσουν την « Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης» σε δεκατέσσερις (14) Κλάδους και εξήντα (60) ειδικότητες. Τα καταστροφικά αποτελέσματα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται διακριτά, κινδυνεύοντας να μετατρέψουν αυτόν τον Επαγγελματικό Χώρο, με Κινηματογραφιστές ανειδίκευτους εργάτες!!! Επίσης λαμβάνοντας υπ’ όψη μου και τα : ε) Το υψηλό κόστος που θα απαιτηθεί για την απόκτηση ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού που προβλέπει το παρόν Π.Δ. ( Με μια πρόχειρη προσέγγιση κόστους το ποσόν ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ). Εάν συνυπολογιστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις με τον εξοπλισμό τους και προστεθεί και το κόστος του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού τότε πολύ φοβάμαι ότι το συνολικό μέγεθος του κόστους δημιουργίας μιας τέτοιας Σχολής θα είναι αποτρεπτικό για την Ελληνική πραγματικότητα. στ) Θέλω να πιστεύω, πράγμα το οποίον δεν διευκρινίζεται, ότι ο προτεινόμενος Μηχανολογικός Εξοπλισμός απαιτείται για την λειτουργία μιας Σχολής σε πλήρη ανάπτυξη, όπως προσδιορίζεται από τον ισχύοντα Νόμο 1158/81. Δηλαδή με τα τρία υποχρεωτικά τμήματα, με το μάξιμουμ αριθμό (30) των φοιτούντων σπουδαστών κατά τμήμα, άρα ενενήντα (90) σπουδαστές στο σύνολό τους. ζ) Το ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης και δεύτερης Χρονιάς λειτουργάς της Σχολής, δεν μπορεί επ’ ουδενί να προσεγγίσει τον μάξιμουμ προαναφερθέντα αριθμό των σπουδαστών, δεν είναι φυσικό και ένα μεγάλο μέρος από το σύνολο του αποκτηθέντος εξοπλισμού να μείνει αχρησιμοποίητο; η) Και τέλος, όταν ένα τέτοιο σοβαρό ποσόν είναι απαιτητό από την αρχή δημιουργίας μιας Ανωτέρας Σχολής Κινηματογραφίας- Τηλεόρασης, προσπαθώ να προβλέψω το ύψος των Μηνιαίων Διδάκτρων που θα κληθεί να καταβάλει ο κάθε σπουδαστής. Σας κατέθεσα όσο μπορούσα πιο συνοπτικά τους σημαντικότερους προβληματισμούς μου, αλλά και με την πρόταση που θα διατυπώσω στο τέλος πιστεύω να βοηθήσω αρκετά, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες για να υπάρξουν επί τέλους και στη Χώρα μας, οι πολυπόθητες αλλά και άκρως απαραίτητες Σχολές, ύστερα από Τριάντα τρία (33) χρόνια Αγωνίας και Αγώνων ολόκληρης της Κινηματογραφικής και Τηλεοπτικής Κοινότητας. Α΄ ΠΡΟΤΑΣΗ : (ενδεικτικά: Παράγραφος χ). Τον ανωτέρω μηχανολογικό εξοπλισμό, η υποψήφια προς Ίδρυση Ανωτέρα Σχολή, Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, δύναται να τον αποκτήσει σταδιακά και κατ’ απόλυτη αναλογία με τον αριθμό των εγγραφέντων κάθε φορά σπουδαστών στα έτη σπουδών. Η πλήρης απόκτηση του συνόλου του Μηχανολογικού Εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια από την χρονιά έναρξης της Λειτουργίας της Σχολής. Β΄ ΠΡΟΤΑΣΗ : Επίσης προτείνω να προστεθούν στον Μηχανολογικό Εξοπλισμό: α) Μία (1) Κινηματογραφική Μηχανή Λήψεως για 35mm Φιλμ με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα της. β) Μία (1) Κινηματογραφική Μηχανή Λήψεως για 16mm Φιλμ με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα της. γ) Μία (1) Μουβιόλα Μοντάζ, για Φιλμ 35mm. δ) Mία (1) Μουβιόλα Μονταζ, για Φιλμ 16mm. Τους λόγους που προτείνω τον πιο πάνω ελάχιστο συγκεκριμένο εξοπλισμό θα τους αναπτύξω στην Πρόταση μου στο προτεινόμενο Π.Δ. το οποίον αναφέρεται στην Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών… κλπ. Επίτημος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Διευθυντής Φωτογραφίας)