ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.Τροποποίηση του Π.Δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός αυτών» (ΦΕΚ Α΄85).

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση ζ. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 64/2009 (ΦΕΚ
Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. τρεις (3) αίθουσες – εργαστήρια με τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεις
εργασίας η καθεμία, ως ακολούθως: ένα εργαστήριο ηλεκτρονικής επεξεργασίας της
εικόνας, ένα εργαστήριο ηχητικού μιξάζ και ένα εργαστήριο σκηνογραφίας –
ενδυματολογίας με τραπέζια και καρέκλες».

2. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 64/2009 (ΦΕΚ Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 3

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Κάθε Σχολή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1) ΚΑΜΕΡΕΣ

α) δύο (2) κάμερες με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 2Κ («native resolution»)
 • σένσορας σούπερ 35mm με χρωματικό
  χώρο 4:2:2 και δυνατότητα για 4:4:4
 • πέντε (5) σταθεροί φακοί διαφορετικών εστιακών
  αποστάσεων για κάθε μια κάμερα (PL ή EF mount) με ελάχιστη φωτεινότητα 2.8
 • ένας (1) φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ)
  για το σύνολο των 2 καμερών με ελάχιστη φωτεινότητα 4
 • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος
 • τα απαραίτητα follow focus και mate boxes αξεσουάρ για να λειτουργήσουν
  τα παραπάνω

β) έξι
(6) κάμερες με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 1920χ1080 γραμμών
 • σένσορας σούπερ 35mm με χρωματικό
  χώρο 4:2:2 και δυνατότητα για 4:4:4
 • πέντε (5) σταθεροί φακοί διαφορετικών εστιακών
  αποστάσεων για κάθε μια κάμερα (PL ή EF mount) με ελάχιστη φωτεινότητα 2.8
 • τρεις (3) φακοί μεταβλητής εστιακής απόστασης
  (ζουμ) για το σύνολο των 8 (2+6) καμερών με ελάχιστη φωτεινότητα 4
 • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος
 • τα απαραίτητα follow focus και mate boxes αξεσουάρ για να
  λειτουργήσουν τα παραπάνω

γ) οκτώ
(8) κάμερες με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • υψηλή ανάλυση 1920χ1080 γραμμών
 • σένσορας τουλάχιστον 1/3 της ίντσας με χρωματικό
  χώρο 4:2:0 και δυνατότητα για 4:2:2
 • φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ) για κάθε
  μία κάμερα
 • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος

δ) έξι
(6) DSLR κάμερες (τύπου φωτογραφικές) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • υψηλή ανάλυση 1920χ1080 γραμμών
 • σένσορας σούπερ 35mm με χρωματικό
  χώρο 4:2:0 και δυνατότητα για 4:2:2
 • φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (ζουμ) με
  ελάχιστη φωτεινότητα 4 για κάθε μία κάμερα
 • τουλάχιστον 8 bit βάθος χρώματος
 • τα απαραίτητα follow focus και mate boxes αξεσουάρ για να
  λειτουργήσουν τα παραπάνω.

 

2) ΟΘΟΝΕΣ (ΜΟΝΙΤΟΡ)

α) οκτώ (8) οθόνες 7″

β) τρεις (3) οθόνες 30″ υψηλής ανάλυσης για χρήση στο στούντιο.

 

3) ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ

α) έντεκα
(11) φορητοί υπολογιστές με επικαιροποιημένο λειτουργικό σύστημα που να φέρουν
απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείριση του γυρισμένου υλικού από τις κάμερες

β)
επαρκής αριθμός φορητών σκληρών δίσκων για τη μεταφορά και αποθήκευση των
αρχείων.

 

4)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΡΙΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ) ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΩΤΟΣ

α) Θερμού
φωτός (3200K)

αα) δέκα
(10) τεμάχια 2000W με κρύσταλλο fresnel

ββ) δέκα
(10) τεμάχια 1000W με κρύσταλλο fresnel

γγ)
τριάντα (30) τεμάχια από 300 έως 650W με κρύσταλλο fresnel

δδ)
είκοσι (20) τεμάχια 800W ανοιχτής πρόσοψης (quartz)

εε) δέκα
(10) σετ φώτα τύπου dedolight

στστ)
δέκα (10) τεμάχια φωτιστικά σώματα φθορισμού (τύπου kinoflo)

ζζ) τρία
(3) τεμάχια φώτα μαλακού φωτισμού 800W (soft lights).

β) Ψυχρού
φωτός (5600K)

αα) πέντε
(5) τεμάχια 1200W (τύπου ΗΜΙ)

ββ) δέκα
(10) τεμάχια φωτιστικά σώματα φθορισμού (τύπου kinoflo).

γ)
Αξεσουάρ Ελέγχου Φωτός

αα)
τριάντα (30) τριπόδια τύπου C (C-stands)

ββ)
τριάντα (30) τεμάχια πλαίσια με δίχτυ που κόβουν 2 stop

γγ)
τριάντα (30) τεμάχια πλαίσια με δίχτυ που κόβουν 1 stop

δδ)
τριάντα (30) τεμάχια πλαίσια με ύφασμα τύπου silk

εε)
τριάντα (30) τεμάχια πλαίσια διαφόρων μεγεθών με μαύρο αδιαπέραστο από το φως
ύφασμα (τύπου αμερικάνας).

5)
ΜΑΚΙΝΙΣΤΙΚΑ / ΤΡΙΠΟΔΙΑ / ΒΑΣΕΙΣ

α) είκοσι
δύο (22) τριπόδια για τις παραπάνω κάμερες (με κεφαλές fluid head)

β) έξι
(6) βάσεις ώμου για τις παραπάνω κάμερες

γ) τρία
(3) dollies (καροτσάκια για traveling)

δ) ένας
(1) μικρός γερανός

ε)
τριάντα (30) μέτρα ράγες (ευθείες και κυρτές).

 

6) ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(Διορθώσεις χρωματικές και τονικές)

Τέσσερις
(4) πλήρεις μονάδες εργασίας. Ο υπολογιστής κάθε μονάδας πρέπει να φέρει
επικαιροποιημένο λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό για
επαγγελματική χρωματική και τονική επεξεργασία της κινούμενης εικόνας που
παράγεται από όλες τις κατηγορίες των παραπάνω καμερών. Κάθε μονάδα πρέπει να
διαθέτει οθόνη αναφοράς που να αποδίδει σωστά τη χρωματική και τονική
επεξεργασία των κινούμενων εικόνων, καθώς και επαρκή αριθμό σκληρών δίσκων για
τις παραπάνω λειτουργίες και την αποθήκευση των αρχείων. Το επί μέρους υλικό
των συγκεκριμένων υπολογιστών (επεξεργαστής, μνήμη Ram, κάρτα οθόνης,
κάρτα γραφικών κ.τ.λ.) πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να
έχει την ισχύ να εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες.

7)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

α) ένας
(1) προτζέκτορας με δυνατότητα προβολής τουλάχιστον 2Κ, με το απαραίτητο
σύστημα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου

β) τρεις
(3) προτζέκτορες με δυνατότητα προβολής τουλάχιστον 1920χ1080 γραμμών, με το
απαραίτητο σύστημα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου.

8) ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΝΤΑΖ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οκτώ (8)
πλήρεις μονάδες εργασίας. Ο υπολογιστής κάθε μονάδας πρέπει να φέρει
επικαιροποιημένο λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό για τη συρραφή
(μοντάζ) της κινούμενης εικόνας που παράγεται από όλες τις κατηγορίες των
παραπάνω καμερών. Κάθε μονάδα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον οθόνες,
καθώς και επαρκή αριθμό σκληρών δίσκων για τις παραπάνω λειτουργίες και την
αποθήκευση των αρχείων. Το επί μέρους υλικό των συγκεκριμένων υπολογιστών
(επεξεργαστής, μνήμη Ram, κάρτα οθόνης, κάρτα γραφικών κ.τ.λ.) πρέπει να
ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να έχει την ισχύ να εκτελέσει τις
ζητούμενες εργασίες.

9) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ

α) τέσσερα (4)
επαγγελματικά μαγνητόφωνα με τα παρελκόμενά τους (τροφοδοτικό, ακουστικά
κ.τ.λ.).

β) μια
(1) σειρά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μικροφώνων, διαφόρων τύπων, για χρήση σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με όλα τα παρελκόμενά τους (π.χ. πυκνωτικά, schenheiser mka 10-3 (ψείρες), τρία (3)
μικρόφωνα τύπου GUN schenheiser κ.τ.λ.)».

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 • 4 Αυγούστου 2014, 10:28 | Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου – H.C.T.S.S.

  Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να διαθέτει μια
  σύγχρονη Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  Στη σημερινή ψηφιακή εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι
  ραγδαίες και απαιτούν τη συνεχή αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, ο στόχος μίας Ανώτερης Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης είναι η παροχή μίας υψηλού επιπέδου κινηματογραφικής-τηλεοπτικής εκπαίδευσης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
  H ποσότητα του κινηματογραφικού εξοπλισμού που θα παρέχεται από τη Σχολή να είναι ανάλογη με τον αριθμό των σπουδαστών, οι οποίοι θα φοιτούν σε κάθε τμήμα της, καθώς και με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών της Σχολής και στα τρία έτη φοίτησης, της οποίας το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης.

  Σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση και πρακτική του φιλμ:

  Η σύγχρονη κινηματογραφική-τηλεοπτική τεχνολογία και τεχνική διαδικασία δημιουργίας οπτικοακουστικού έργου είναι το παρόν στάδιο μιας διαρκούς εξέλιξης μέσα στον ιστορικό χρόνο. Μία Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης κρίνεται αναγκαίο να παρέχει στους σπουδαστές της, την σύνδεση του σήμερα με το χθες. Μέσω αυτής της σύνδεσης εδραιώνεται η γνώση και γίνεται αντιληπτή η δυναμική διαδικασία της εξέλιξης. Η συνειδητοποίηση της εξελικτικής διαδικασίας από τους σημερινούς σπουδαστές είναι η προϋπόθεση για να γίνουν αυτοί, οι πρωτοπόροι του αύριο. Σήμερα μεγάλο μέρος της παραγωγής ταινιών εξακολουθεί να γυρίζεται σε φιλμ και πάντοτε η γνώση της τεχνικής της λήψης σε φιλμ θα είναι προϋπόθεση για την κατανόηση της τεχνικής της ψηφιακής λήψης.

 • 3 Αυγούστου 2014, 20:55 | Κλέαρχος Πήττας

  Σχετικά με την ανάρτηση του κ. Κεφάλα περί της αναγκαίας ή μη ύπαρξης αναλογικού εξοπλισμού και πρακτικής φιλμ στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογράφου.

  Είναι γεγονός ότι το φιλμ έχει εξοβελιστεί από την ελληνική οπτικοακουστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Επίσης αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που παρέχουν σήμερα τα εργαστήρια επεξεργασίας του φιλμ. Ωστόσο στα πλαίσια μίας ελεύθερης αγοράς αυτά –είναι γνωστό σε όλους– έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την ζήτηση: εάν υπάρξει ζήτηση, θα υπάρξει και προσφορά και τα εργαστήρια θα (ξανα-)δουλέψουν. Συνεπώς, στα πλαίσια μίας ελεύθερης αγοράς και πάλι, η χρήση ή μη του φιλμ είναι ένα ζήτημα που έπρεπε να κληθούν να λύσουν οι ίδιες οι Σχολές, με τον ίδιο τρόπο που καλούνται –πολύ ορθά– να καταρτίσουν και τον οδηγό σπουδών τους και όχι να ορίζεται από κάποιο Προεδρικό Διάταγμα.
  Επιτρέψτε μου ωστόσο να επισημάνω κάτι που είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά λόγω της θέσης μου ως εκπροσώπου της Σχολής Σταυράκου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Σχολών Κινηματογράφου Τηλεόρασης (CILECT) και που προφανώς ο κ. Κεφάλας δεν γνωρίζει: Η συντριπτική πλειοψηφία σχολών κινηματογράφου στον κόσμο δεν έχει σταματήσει την εκμάθηση και εξάσκηση των σπουδαστών της σε φιλμ. Για τις πτυχιακές τους ταινίες οι ίδιοι οι σπουδαστές επιλέγουν τον φορέα που θα χρησιμοποιήσουν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα φωτισμού και σκηνοθεσίας με χρήση φιλμ. Αυτό το γεγονός μπορεί να πιστοποιηθεί στην Γνωμοδοτική Επιτροπή με στοιχεία από τον executive director του CILECT και Λέκτορας της Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου της Σόφιας κ.Stanislav Semerdjiev (και όχι με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου), με τον οποίο τελευταία η Σχολή Σταυράκου πραγματοποίησε ευρύτατη και πολύ αποκαλυπτική συνομιλία, με αφορμή την εν λόγω διαβούλευση.
  Το ακαδημαϊκό 2013-2014 η Σχολή Σταυράκου είχε δύο πολύ σημαντικές εκπαιδευτικές συνεργασίες από τις οποίες προέκυψαν δύο σπουδαστικές ταινίες. Η μία ήταν το “Brot + Oliven” σε συνεργασία με τη Σχολή Κινηματογράφου MHMK Macromedia Univesity (http://www.mhmk-international.org/) στο Μόναχο, σε συμπαραγωγή επίσης του DAAD, της κρατικής τηλεόρασης της Βαυαρίας BR και του FF Bayern. Διαπιστώθηκε ότι τo φιλμ διδάσκεται κανονικά και μάλιστα μας έκανε εντύπωση ότι στο τρίτο έτος σπουδών (από τα τέσσερα έτη συνολικά) οι σπουδαστές καλούνται να κάνουν μία ομαδική ταινία μυθοπλασίας την οποία γυρίζουν υποχρεωτικά και σε φιλμ και σε ψηφιακό φορμά.
  Αυτή τη στιγμή γυρίζεται στην Κρήτη η δεύτερη σπουδαστική συμπαραγωγή της Σχολής Σταυράκου με την κρατική Σχολή Κινηματογράφου της Γαλλίας La Femis, στην οποία συμμετέχουν σπουδαστές μας. Με αφορμή και αυτή τη συνεργασία, διαπιστώσαμε ότι επίσης στην La Femis το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει την εκμάθηση και εξάσκηση σε φιλμ. Και σε αυτή την περίπτωση εφόσον το επιθυμεί η Γνωμοδοτική Επιτροπή, μπορούμε να έχουμε επιβεβαίωση από τον διευθυντή της La Femis κ. Marc Nicolas. Το ζήτημα συνεπώς δεν είναι ποια είναι η προσωπική πεποίθηση του ενός και του άλλου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουμε υποχρέωση να σχεδιάσουμε την κινηματογραφική επαγγελματική εκπαίδευση του παρόντος και του μέλλοντος.
  Τέλος, οι βασικοί προβληματισμοί αυτή τη στιγμή στις Σχολές Κινηματογράφου ανά τον κόσμο είναι: α) εάν πρέπει πράγματι να διακοπεί η χρήση και εκμάθηση του φιλμ και β) πώς μπορεί να ελεγχθεί η κούρσα του τεχνολογικού εξοπλισμού ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται, με αποτέλεσμα το κόστος απόκτησή του να μην είναι πλέον διαχειρίσημο ούτε για τις Κρατικές ούτε για τις Ιδιωτικές Σχολές. Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση της πλειοψηφίας των Σχολών είναι ότι συνεχίζουν κανονικά την χρήση και εκμάθηση φιλμ χωρίς να υποχρεώνουν τις Διπλωματικές ταινίες για χρήση αυτού του μέσου. Στο δεύτερο ερώτημα η κατεύθυνση που τείνει να υπερισχύσει είναι η εμπορική συνεργασία των Σχολών με τοπικά rental houses ώστε και οι σπουδαστές να έχουν επαφή με τον εξοπλισμό της αγοράς χωρίς οι σχολές να είναι υποχρεωμένες να επενδύουν συνεχώς σε νέο εξοπλισμό και η ίδια η αγορά να επωφελείται από την διαρκή μίσθωση του εξοπλισμού της.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
  Κλέαρχος Πήττας
  Βοηθός Σκηνοθέτης, Σκριπτ.

 • 3 Αυγούστου 2014, 16:27 | ETEKT-OT

  ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ –
  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 1158/1981)

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.Τροποποίηση του Π.Δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός αυτών» (ΦΕΚ Α΄85)

  ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

  Κτιριακές Εγκαταστάσεις Σχολών
  Τα κτίρια, στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν Ανώ¬τερες Σχολών Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης, πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :
  Α. Αίθουσες διδασκαλίας
  Οι αίθουσες διδασκαλίας θα είναι ανάλογες με τα τμήματα που έχει η κάθε σχολή και ανάλογα τις τάξεις που διαθέτει( μία για κάθε τάξη μαθητών)

  Β. Αίθουσες εργαστηρίων θα είναι ανάλογες με τα μαθήματα που χρήζουν χρήση εργαστηρίων.
  ( Φωτογραφίας, Ήχου, Μοντάζ ,Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας ,κ.λπ.)

  Γ. Σε περίπτωση υπόγειου ή υπέργειου χώρου διδασκαλίας να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια.

  Ειδικές Εγκαταστάσεις – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  Ο αριθμός και οι προϋποθέσεις των ειδικών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κάθε Ανωτέρα Σχολή Κινηματογραφικής και Τηλεοπτικής Τέχνης θα προσδιορίζεται με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Άρθρου 25 του Νόμου 1158/81. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι επαρκής για τις ανάγκες των σπουδαστών, σε ότι αφορά την πρακτική εξάσκηση τους καθώς και τις εργασίες που θα τους ανατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης θα εξαρτάται πάντα από τον αριθμό των τμημάτων με τον ανάλογο αριθμό των σπουδαστών κάθε σχολής .
  α) Ειδικές Εγκαταστάσεις
  1) Τηλεοπτικό πλατώ πλήρως εξοπλισμένο, για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα.

  2) Αίθουσα Προβολής εξοπλισμένη με Projector Προβολής αναλογικού και ψηφιακού video σήματος

  4) Βιβλιοθήκη: Αίθουσα που θα στεγάζει τη βιβλιοθήκη της σχολής που θα περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό αριθμό των βιβλίων επί τεσσάρων αντιγράφων από το κάθε βιβλίο που θα διδάσκεται στη σχολή κατ’ αρχήν.

  β) Μηχανολογικός Εξοπλισμός

  1) Κινηματογραφικές Μηχανές
  α) Μία (1) Κινηματογραφική Μηχανή Λήψεως 35mm με όλα τα παρελκόμενα τους (φακοί, σασί, μπαταρίες, τρίποδα, φορτιστές, σάκος αλλαγής -φορητός σκοτεινός θάλαμος κλπ.)
  β) Μία (1) Κινηματογραφική Μηχανή Λήψεως 16 mm με όλα τα παρελκόμενα της όπως ανωτέρω
  γ) Μία (2) Ψηφιακές Κινηματογραφικές Μηχανές Λήψεως 2Κ – 4Κ με όλα τα παρελκόμενα της όπως φακοί χειριστήρια τρίποδα κλπ.

  2) Τηλεοπτικές Μηχανές Λήψεως
  α) Τέσσερες (4) τουλάχιστον Τηλεοπτικές Μηχανές Λήψεως για τηλεοπτικό στούντιο υψηλής ανάλυσης (High Definition) με όλα τα παρελκόμενα τους όπως φακοί, χειριστήρια, μονάδες ελέγχου κάμερας, τηλεχειριστήρια, εικονοσκόπια (viewfinder), τρίποδα, κλπ.

  β) Τέσσερες (4) τουλάχιστον φορητές Επαγγελματικές Τηλεοπτικές Μηχανές Λήψεως υψηλής ανάλυσης (High Definition) με όλα τα παρελκόμενά τους όπως παραπάνω και επιπλέον ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα εγγραφής του υλικού (flash memory, Hard disk κλπ.)

  γ) Τέσσερες (4) τουλάχιστον ψηφιακές Τηλεοπτικές Μηχανές Λήψεως τύπου handheld Camcorder με όλα τα παρελκόμενά τους (SD/HD)

  δ) Μία (1) κάμερα υψηλής ταχύτητας σάρωσης, με δυνατότητα σάρωσης ως 1000 καρέ το δευτερόλεπτο και ανάλυσης μέχρι 4Κ. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εσωτερική ή εξωτερική μνήμη καταγραφής σε ασυμπίεστη μορφή. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα στήριξης κινηματογραφικών ή/και τηλεοπτικών φακών και να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της παρελκόμενα.

  3) Φωτόμετρα – Κελβινόμετρα
  α) Τρία (3) Φωτόμετρα προσπίπτοντος φωτός
  β) Τρία (3) Φωτόμετρα ανακλώμενου φωτός
  γ) Δύο (2) Φωτόμετρα τύπου Spot Meter
  δ) Δύο (2) Κελβινόμετρα (μετρητές θερμοκρασίας χρώματος)

  4) Φωτογραφικές Μηχανές
  α) Τέσσερις (4) Φωτογραφικές Μηχανές film
  β) Τέσσερις (4) Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές
  γ) Δύο (2) Φωτογραφικές Μηχανές μεγάλου Format

  5) Φίλτρα Κινηματογραφικών Μηχανών Λήψεως
  α) Μία (1) πλήρη σειρά φίλτρων για τα κινηματογραφικά φιλμ
  β) Μία (1) πλήρη σειρά διορθώσεως θερμοκρασίας χρώματος για τα έγχρωμα κινηματογραφικά φιλμ
  γ) Τρία (3) φίλτρα πολώσεως για τις παραπάνω κινηματογραφικές μηχανές 35mm και 16mm
  δ) Μία (1) πλήρη σειρά ουδέτερων φίλτρων που χρησιμοποιούνται στα ασπρόμαυρα και στα έγχρωμα κινηματογραφικά φιλμ

  6) Μηχανήματα Ήχου
  α) Τέσσερα (4) επαγγελματικά φορητά συστήματα εγγραφής ήχου με τα παρελκόμενα τους (τροφοδοτικό, ακουστικά κτλ. )
  β) Μία (1) σειρά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μικροφώνων διαφόρων τύπων για χρησιμοποίηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με όλα τα παρελκόμενα τους (π.χ.3 πυκνωτικά, 3 δυναμικά, 5 μικρόφωνα πέτου (ψείρες), τρία (4) μικρόφωνα τύπου GUN κτλ.)
  γ) Δύο (2) Boom
  δ) Δύο (2) Mixer – κονσόλες φορητές ήχου
  ε)Τέσσερα (4) Set μικρόφωνα ασύρματα Πέτου

  7) Φωτιστικά Σώματα
  Ένας επαρκής αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων διαφόρων κατηγόριων σε ισχύ και τύπων (tungsten-daylight κτλ.), πλέον των 50 με όλα τα παρελκόμενα τους (τριόδια, παντιέρες, φίλτρα, πολ-κατ, τσιμπίδες, ρεφλεκτέρ κτλ.) που θα καλύπτει τις ανάγκες του πλατώ αλλά και τις ανάγκες των γυρισμάτων που θα προκύπτουν εκτός των εγκαταστάσεων της σχολής .

  Ενδεικτικός πίνακας φωτιστικού εξοπλισμού για τις βασικές ανάγκες εκπαίδευσης

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: HΜΙ & TUNGSTEN ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ – LIGHTING

  Α/Α Σύνολο Τεμαχίων

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΠΛΙΣΜΟΣ

  DAY LIGHT
  1 1 Χ 2500 / 4000 Watt PAR System with ballast flicker
  2 4 Χ 1200 Watt PAR with ballast flicker
  3 4 χ 575 Watt PAR 5 Kit with ballast flicker free
  4 2 Χ 1200 Watt HMI FRESNEL with ballast flicker
  5 1 Χ 575 Watt HMI FRESNEL with ballast flicker free

  TUNGSTEN
  6 1 Χ DINO LIGHT 6000 WATT
  7 1 χ Fresnel 5000 Watt
  8 12 Χ Fresnel 2000 Watt
  9 12 Χ Fresnel 1000 Watt
  10 6 Χ Fresnel 650 Watt
  11 6 Χ Fresnel 300 Watt
  12 2 Χ PAR 64 1000 Watt ΜΕ λάμπες CP 60 + FREAMS
  13 2 Χ PAR 64 1000 Watt ΜΕ λάμπες CP 61 + FREAMS
  14 2 Χ PAR 64 1000 Watt ΜΕ λάμπες CP 62 + FREAMS
  15 6 Χ 2000 Watt Quartz Blonde open face
  16 12 Χ 800 Watt Quartz Red open face
  17 4 Χ CYCLO 1250 WATT
  18 4 Χ Florescent με λάμπες 3.200° & 5600° Kelvin
  19 4 Χ 4 LED PANEL 150 WATT 3.200° & 5600° Kelvin

  DIMMERS ΠΙΝΑΚΕΣ
  20 1 Χ Κονσόλα φωτισμού DMX 512 Channels me 24 Faders
  21 1 Χ DIMMER 3 X 10 KW DMX 512
  22 1 Χ DIMMER 3 X 5 KW DMX 512
  23 4 Χ DIMMER 6 X 3 KW DMX 512
  24 1 ΠΙΝΑΚΑ 3X63 ΑMBER ΜΕ 3 ΕΞΟΔΟΥΣ 1X32 ΑMBER
  ΚΑΙ 9 ΕΞΟΔΟΥΣ SHUCO
  25 2 Χ ΠΙΝΑΚΕΣ 3X32 ΑMBER ΜΕ 9 ΕΞΟΔΟΥΣ SHUCO

  26
  1
  Χ ΠΙΝΑΚΑ 3X32 ΑMBER ΜΕ 3 ΕΞΟΔΟΥΣ 1X32 ΑMBER
  ΚΑΙ 3 ΕΞΟΔΟΥΣ 16 AMBER SHUCO
  27 3 Χ ΠΙΝΑΚΕΣ 1X32 ΑMBER ΜΕ 3 ΕΞΟΔΟΥΣ 16 A SHUCO
  28
  15
  Χ Πολύμπριζα SHUCO τριών και τεσσάρων θέσεων

  ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΘΗΛΥΚΑ ΦΙΣ
  29 2 X ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ 5Χ6 mm² 5Χ32 Α
  30 1 Χ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ 5Χ16 mm² 5Χ63 Α
  31
  ΠΑΡΟΧΕΣ
  32 1 Χ ΠΑΡΟΧΗ 5Χ16 mm² 5Χ63 ΑMBER 15 Μ
  33 2 Χ ΠΑΡΟΧΕΣ 5Χ16 mm² 5Χ63 ΑMBER 10 Μ
  34 2 Χ ΠΑΡΟΧΕΣ 5Χ6 mm² 5Χ32 ΑMBER 15Μ
  35 1 Χ ΠΑΡΟΧΗ 5Χ6 mm² 5Χ32 ΑMBER 10 Μ
  36 1 Χ ΠΑΡΟΧΗ 3Χ6 mm² 5Χ32 ΑMBER 15 Μ
  37 5 Χ ΠΑΡΟΧΕΣ 3Χ6 mm² 5Χ32 ΑMBER 10Μ

  ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 3Χ2,5mm²
  38 4 Χ 3Χ2,5mm² ΜΕ φις SHUCO 16 ΑMBER 25 Μ
  39 6 Χ 3Χ2,5mm² ΜΕ φις SHUCO 16 ΑMBER 20 Μ
  40 10 Χ 3Χ2,5mm² ΜΕ φις SHUCO 16 ΑMBER 15 Μ
  41 15 Χ 3Χ2,5mm² ΜΕ φις SHUCO 16 ΑMBER 10 Μ
  42 10 Χ 3Χ2,5mm² ΜΕ φις SHUCO 16 ΑMBER 5 Μ

  STAND
  43 1 χ AVENGER Wide Base high overhead (for butterfly)
  44 1 χ Wind-Up DLB (ΓΟΛΙΑΘ) 800G έως 4μ.ύψος 3Section
  45 4 Χ HERCULES (Ηρακλής) A115B ή A110 ύψους 3,25m
  46 6 Χ Combo Stand Α 650 ύψους 2,20m
  47 10 Χ Aluminium stand
  48 6 Χ Kοντοπόδαρα Combo
  49 12 Χ Junior Stand
  50 2 Χ XAI XAT A
  51 2 Χ Στατίφ ή mini backlite base
  52 2 Χ Junior boom
  53 2 Χ ΜΑΧΙ -Junior boom
  54 2 Χ Pole Cat Auto Pole System (0,70 m έως 1,10m)
  55 1 Χ Pole Cat Auto Pole System (1m έως 1,70m)

  FRAMES
  56 2 χ Frames ( GEL FRAME Τελάρα) 1,20 x1,20 M
  57 2 χ Frames ( GEL FRAME Τελάρα) 2 x 1,20 M

  FRAME Butterfly
  58 1 χ FRAME Butterfly (12»x 12»- 3,60 m x 3,60m frame)
  59 2 χ FRAME Butterfly (6»x 6»- 2 m x 2 m frame)
  60 1 Χ Black block 6»x 6»- 2 m x 2 m
  61 1 Χ Silk or Silk Full 6»x 6»- 2 m x 2 m
  62 1 Χ Silk or Silk ½ 6»x 6»- 2 m x 2 m
  63 1 Χ Black or White Block grifoline 6»x 6»- 2 m x 2 m
  64 1 Χ Silk or Silk ¼ 6»x 6»- 2 m x 2 m
  65 1 Χ Soft or Diffuser grid 6»x 6»- 2 m x 2 m
  66 1 Χ Silver or white 6»x 6»- 2 m x 2 m
  67 1 Χ Single Net 6»x 6»- 2 m x 2 m
  68 1 Χ Black block 12»x 12»- – 3,60 m x 3,60m
  69 1 Χ Silk or Silk Full 12»x 12»- – 3,60 m x 3,60m
  70 1 Χ Single Net 12»x 12»- – 3,60 m x 3,60m
  71 1 Χ
  Accessories
  72 4 x Floppy Flag (cutter)Top 48″x 48″(1,20cm. x1,20m.) + Arms
  73 4 x Floppy Flag (cutter) Top 24″ x 72″ (60cm. x 1,82m.) + Arms
  74 16 x Αμερικάνες (flag) Διάφορα μεγέθη + μπράτσα
  75 14 x Μαμάδες set (scrims) Διάφορα μεγέθη + Arms
  76 16 x Magic Arm + Πιρούνες – Styrene Gobo Fork
  77 12 x Παντιέρες Cutter
  78 20 x Τσιμπίδες απλές – Gaffer grips
  79 14 x Τσιμπίδες Ianiro – Large Gaffer Grips
  80 20 x Γάντζοι οροφής C150 – Swivelling‘C’ Clamp 28mm2
  81 6 x Αντάπτορες (lollipop) για Butterfly
  82 2 x Reflectors 1 x 1 M
  83 1 x Καθρέπτη 1 x 1 M
  84 1 χ ΣΚΑΛΑ ΤΡΙΠΛΗ ΤΩΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ
  85 1 χ ΣΚΑΛΑ ΤΡΙΠΛΗ ΤΩΝ 3,5 ΜΕΤΡΩΝ
  86 2 χ ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ

  8) Μηχανήματα Μοντάζ

  Μία (1) μουβιόλα film 35mm, μία (1) μουβιόλα film 16mm,

  Τρείς (3) πλήρεις μονάδες μη γραμμικού (non-linear) Ψηφιακού Μοντάζ.
  Θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό για επαγγελματικού επιπέδου συνάρμοση της κινούμενης εικόνας και ήχου καθώς και βασική χρωματική και τονική επεξεργασία της κινούμενης εικόνας, που παράγεται από όλες τις κατηγορίες των παραπάνω καμερών σε πραγματικό χρόνο . Οι υποστηριζόμενες αναλύσεις εικόνας να είναι έως και 4K.
  Μία (1) πλήρης μονάδα μη γραμμικού (non-linear) Ψηφιακού Μοντάζ, η οποία να διαθέτει επιπλέον των ανωτέρω δυνατότητες τελικής χρωματικής και τονικής επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας καθώς και δυνατότητες σύνθεσης και υπέρθεσης κινούμενης εικόνας και γραφικών σε πραγματικό χρόνο υποστηρίζοντας τις αναλύσεις των όλων των προδιαγραφόμενων καμερών. Οι υποστηριζόμενες αναλύσεις εικόνας να είναι έως και 4K.
  Δύο (2) μονάδες σχεδιασμού ήχου με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά αξεσουάρ. Κάθε μονάδα πρέπει να διαθέτει απαραίτητο λογισμικό για τη επεξεργασία και σχεδιασμό ήχου. Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής βασικής πίστας εικόνας για σύγχρονη επεξεργασία ήχου και εικόνας.

  9) Σύστημα σάρωσης και ψηφιοποίησης φιλμ 16mm και 35mm.
  Το σύστημα θα διαθέτει δυνατότητα ψηφιοποίησης φιλμ 16mm και 35mm σε αρχεία εικονοσειρών. Να υποστηρίζονται τουλάχιστον τύποι αρχείων DPX, Tiff ανάλυσης τουλάχιστον 2Κ. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποθηκευτικό χώρο (πχ. 10 ωρών υλικού).
  Κατά την διάρκεια της σάρωσης να δίδεται η δυνατότατα βασικών διορθώσεων- ρυθμίσεων της εικόνας. Να υπάρχει σταθμός επεξεργασίας του ψηφιοποιημένου υλικού με το κατάλληλο λογισμικό για πλήρη και τελική αποκατάσταση του υλικού.

 • 3 Αυγούστου 2014, 09:02 | Κεφάλας Κώστας

  Οι παρακάτω παρατήσεις αφορούν σε δύο ΠΔ και για αυτό τις υποβάλλω και στα σχετικά παράθυρα διαλόγου

  1. Σχετικά με την παρουσία του υλικού φορέα φιλμ στα ΠΔ:

  παραθέτω άρθρο της WSJ από τις 29/07/14
  (http://online.wsj.com/articles/kodak-movie-film-at-deaths-door-gets-a-reprieve-1406674752)
  σχετικά με την τελευταία μονάδα παραγωγής της KODAK και τη συζήτηση που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διάσωση της ώστε να παραμείνει το φιλμ ως επιλογή.
  Θυμίζω ότι όσα προβλέπουν τα ΠΔ σε επίπεδο εξοπλισμού, αποτελούν το ελάχιστο που θα πρέπει να έχει μία σχολή για να λειτουργήσει.
  Αναφέρω επίσης ότι μόλις πριν δύο εβδομάδες έκλεισε και το τελευταίο εργαστήριο επεξεργασίας φιλμ στο Περιστέρι.
  Πιστεύω ότι η χρήση φιλμ αφορά πια όλο και περισσότερο μία αισθητική επιλογή των επαγγελματιών του χώρου και όχι μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδο γυρίσματος ταινιών. Δυστυχώς ίσως, αλλά έτσι είναι.
  Αν στα παραπάνω κάνει κανείς μία προβολή στα ερχόμενα τρία ή παραπάνω χρόνια, η επιλογή αυτή μοιάζει να τείνει να φθήνει περαιτέρω.
  Το σχετικό ΠΔ προβλέπει την τακτική επανεξέταση των ΠΔ αυτών, για να μην φτάσουμε να λειτουργούν σχολές με μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην κάθε φορά σύγχρονη κινηματογραφική πράξη.

  2. Σχετικά με την παρατήρηση της ΕΣΕ:

  Συμφωνώ απολύτως με τον διαχωρισμό της Σκηνοθεσίας και του Σεναρίου σε δύο, απολύτως διακριτές, αυτόνομες ειδικότητες.
  Μοιάζει όμως ο τριαντατριάχρονος νόμος του 1981 που προβλέπει την σύνταξη των ΠΔ αυτών να μην επιτρέπει νομικά το σπάσιμο των περιγεγραμμένων εντός του κατευθύνσεων. Παρόλο που επιτρέπει την δημιουργία νέων κατευθύνσεων!
  Σχετικά με τα προσόντα των διδασκόντων, τα υπό διαβούλευση ΠΔ δίνουν την δυνατότητα να διδάξουν τόσο όσοι έχουν σχετικές σπουδές όσο και όσοι έχουν αποδεδειγμένο έργο στον τομέα του σενάριου.

  3. Σχετικά με το θέμα της διαβάθμησης των εν λόγω σχολών

  Η ψήφιση το 2014 των ΠΔ που προβλέπει ένας τριαντατριάχρονος ήδη νόμος είναι εξ´ αρχής προβληματική. Οι εξελίξεις τόσο στην κινηματογραφική πραγματικότητα, όσο και στην εκπαιδευτική τον έχουν ξεπεράσει σε αρκετούς τομείς. Για τον λόγο αυτό γνώμη μου είναι αμέσως μόλις ψηφιστούν τα ΠΔ, να δρομολογηθεί η σύνταξη μίας εκσυγχρονισμένης εκδοχής του νόμου.

 • 2 Αυγούστου 2014, 19:48 | ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Επίτημος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ)

  Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη μου τα κάτωθι :
  α) Την τεράστια Οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την Χώρα μας.
  β) Την πρωτοφανή καθήλωση της απασχόλησης, στον χώρο του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης.
  γ) Το κλείσιμο των τριών (3) Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς φοίτησης, από τις τέσσερις (4) που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος στη Χώρα μας.
  δ) Την ραγδαία μείωση του αριθμού των αποφοίτων των Λυκείων να επιλέξουν τον χώρο του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης ως μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση, ειδικότερα στις Τεχνικές Ειδικότητες. Σε αυτό επέδρασαν καταλυτικά δύο αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν με τεράστια προχειρότητα και ανευθυνότητα, χωρίς να προβληματίσουν κανέναν απολύτως, για τις σοβαρές παρενέργειες που θα δημιουργούσαν σε ολόκληρο τον Οπτικοακουστικό χώρο. Η μία ήταν η ξαφνική απόφαση να υποβαθμιστούν περαιτέρω οι ήδη υπάρχουσες Σχολές Τριετούς Φοίτησης. Η δεύτερη ήταν η απόφαση να καταργήσουν την « Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης» σε δεκατέσσερις (14) Κλάδους και εξήντα (60) ειδικότητες. Τα καταστροφικά αποτελέσματα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται διακριτά, κινδυνεύοντας να μετατρέψουν αυτόν τον Επαγγελματικό Χώρο, με Κινηματογραφιστές ανειδίκευτους εργάτες!!!
  Επίσης λαμβάνοντας υπ’ όψη μου και τα :
  ε) Το υψηλό κόστος που θα απαιτηθεί για την απόκτηση ολόκληρου του μηχανολογικού εξοπλισμού που προβλέπει το παρόν Π.Δ. ( Με μια πρόχειρη προσέγγιση κόστους το ποσόν ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ). Εάν συνυπολογιστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις με τον εξοπλισμό τους και προστεθεί και το κόστος του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού τότε πολύ φοβάμαι ότι το συνολικό μέγεθος του κόστους δημιουργίας μιας τέτοιας Σχολής θα είναι αποτρεπτικό για την Ελληνική πραγματικότητα.
  στ) Θέλω να πιστεύω, πράγμα το οποίον δεν διευκρινίζεται, ότι ο προτεινόμενος Μηχανολογικός Εξοπλισμός απαιτείται για την λειτουργία μιας Σχολής σε πλήρη ανάπτυξη, όπως προσδιορίζεται από τον ισχύοντα Νόμο 1158/81. Δηλαδή με τα τρία υποχρεωτικά τμήματα, με το μάξιμουμ αριθμό (30) των φοιτούντων σπουδαστών κατά τμήμα, άρα ενενήντα (90) σπουδαστές στο σύνολό τους.
  ζ) Το ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης και δεύτερης Χρονιάς λειτουργάς της Σχολής, δεν μπορεί επ’ ουδενί να προσεγγίσει τον μάξιμουμ προαναφερθέντα αριθμό των σπουδαστών, δεν είναι φυσικό και ένα μεγάλο μέρος από το σύνολο του αποκτηθέντος εξοπλισμού να μείνει αχρησιμοποίητο;
  η) Και τέλος, όταν ένα τέτοιο σοβαρό ποσόν είναι απαιτητό από την αρχή δημιουργίας μιας Ανωτέρας Σχολής Κινηματογραφίας- Τηλεόρασης, προσπαθώ να προβλέψω το ύψος των Μηνιαίων Διδάκτρων που θα κληθεί να καταβάλει ο κάθε σπουδαστής.

  Σας κατέθεσα όσο μπορούσα πιο συνοπτικά τους σημαντικότερους προβληματισμούς μου, αλλά και με την πρόταση που θα διατυπώσω στο τέλος πιστεύω να βοηθήσω αρκετά, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες για να υπάρξουν επί τέλους και στη Χώρα μας, οι πολυπόθητες αλλά και άκρως απαραίτητες Σχολές, ύστερα από Τριάντα τρία (33) χρόνια Αγωνίας και Αγώνων ολόκληρης της Κινηματογραφικής και Τηλεοπτικής Κοινότητας.

  Α΄ ΠΡΟΤΑΣΗ : (ενδεικτικά: Παράγραφος χ). Τον ανωτέρω μηχανολογικό εξοπλισμό, η υποψήφια προς Ίδρυση Ανωτέρα Σχολή, Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, δύναται να τον αποκτήσει σταδιακά και κατ’ απόλυτη αναλογία με τον αριθμό των εγγραφέντων κάθε φορά σπουδαστών στα έτη σπουδών. Η πλήρης απόκτηση του συνόλου του Μηχανολογικού Εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια από την χρονιά έναρξης της Λειτουργίας της Σχολής.

  Β΄ ΠΡΟΤΑΣΗ : Επίσης προτείνω να προστεθούν στον Μηχανολογικό Εξοπλισμό: α) Μία (1) Κινηματογραφική Μηχανή Λήψεως για 35mm Φιλμ με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα της. β) Μία (1) Κινηματογραφική Μηχανή Λήψεως για 16mm Φιλμ με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα της. γ) Μία (1) Μουβιόλα Μοντάζ, για Φιλμ 35mm. δ) Mία (1) Μουβιόλα Μονταζ, για Φιλμ 16mm.

  Τους λόγους που προτείνω τον πιο πάνω ελάχιστο συγκεκριμένο εξοπλισμό θα τους αναπτύξω στην Πρόταση μου στο προτεινόμενο Π.Δ. το οποίον αναφέρεται στην Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών… κλπ.

  Επίτημος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ
  ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  (Διευθυντής Φωτογραφίας)

 • 2 Αυγούστου 2014, 19:35 | E.T.E.K.T. – O.T.

  Η Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα (ΕΤΕΚΤ-ΟΤ) Εκπροσωπώντας τους τεχνικούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και έχοντας απόλυτη επίγνωση της σοβαρότητας του αδιεξόδου που βρίσκεται σήμερα ο Ελληνικός Κινηματογράφος στους περισσότερους τομείς της δραστηριότητάς του και ιδιαίτερα της παιδείας, θέλοντας να βοηθήσει στην έναρξη ενός σοβαρού και εποικοδομητικού διαλόγου προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων του παίρνει μέρος σε αυτή την διαβούλευση.

  Η εισαγωγική παραδοχή «η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση του κράτους» αλλά και το νομοσχέδιο στο σύνολό του, ως «σύστημα ενίσχυσης της παιδείας και δημιουργίας κινηματογραφικών σχολών», τοποθετεί ουσιαστικά την «πολιτική βούληση» στη βάση μιας παρεμβατικής – αντί της, απλώς, ρυθμιστικής- , λογικής.

  Με άλλα λόγια, ο κινηματογράφος δεν είναι υπόθεση της αγοράς, η οποία με τις διαδικασίες της «αυτορρύθμισης» διαμορφώνει τη σχετική δραστηριότητα, αλλά υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος, υπόθεση, δηλαδή, όπου το Κράτος υπεισέρχεται στις διαδικασίες της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και βεβαίως υπέρ της αναβάθμισης της οπτικοακουστικής αγοράς και του κινηματογράφου συνολικότερα.

  Το κράτος πρέπει είναι σε θέση να εγγυηθεί τους στοιχειώδεις μηχανισμούς ποιοτικής εκπαίδευσης.

  Και φυσικά, κινηματογράφος δεν μπορεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, εάν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικό του. Ούτε μπορεί να παραχθεί εκ του μηδενός, μέσα από δομές εργαστηρίου ή φερόμενης «εναρμόνισης» με την δυτική

  βιομηχανία, της οργάνωσης της οποίας, δυστυχώς, ο ελληνικός κινηματογράφος πολύ απέχει. Η μετάβαση από τη σημερινή κατάσταση, της άναρχης «βιοτεχνίας» και μετά την κατάργηση της άδειας – βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου – Μνημονίου Ν.4254/2014, στην οργανωμένη βιοτεχνία και στην μετέπειτα προαγωγή της σε βιομηχανία, οφείλει να είναι σταδιακή, αρμονική και να ακολουθεί διαδικασίες προσαρμογής, ώστε η εξέλιξη να μην είναι σε βάρος της εργασίας και της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι είτε θα απορροφηθούν στις μελλοντικές διαδικασίες, εάν η ηλικία τους και η γενικότερη κατάστασή τους το επιτρέψει, είτε θα αποσυρθούν. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη και να συνδράμει τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξέλιξη και να συνδράμει τους ανθρώπους στην αξιοπρεπή αποχώρηση τους.

  Για ρυθμίσεις που κατατείνουν στην ανάπτυξη και προώθηση του κινηματογράφου, αφετηριακές παραδοχές /προϋποθέσεις είναι :

  α) Η δημιουργία Σχολών για την ποιότητα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού

  β) η κρατική συνδρομή για μία Δημόσια και δωρεάν παιδεία.

  γ) οι μεταβατικές ρυθμίσεις, που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να «μεταπηδήσει»

  στο μέλλον ό,τι από το παρελθόν αντέχει αλλά και απαιτείται καθώς και τη

  δυνατότητα προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στη νέα κατάσταση και

  γιατί αυτό είναι ηθικά και κοινωνικά επιβεβλημένο αλλά και γιατί έτσι

  απορροφούνται αντιδράσεις επιμέρους ομάδων με επιμέρους συμφέροντα, που

  παρακωλύουν την πρόοδο των πραγμάτων.

  Στην λογική αυτή:

  1. θα πρέπει να δημιουργηθούν οι βάσεις, ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα, όσων επιλέξουν να ακολουθήσουν την όποια κινηματογραφική εκπαίδευση, δημιουργώντας «ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως αντικατάσταση της ΄Αδειας – Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος επαναφέροντας τους υγιείς κανόνες λειτουργίας της αγοράς του οπτικοακουστικού τομέα κινηματογράφου & τηλεόρασης.
  2. Ο Φορέας Πιστοποίησης να επιλεγεί στη βάση είτε του σήμερα (Υπουργείο Πολιτισμού) είτε στη βάση της σύζευξης με την Εκπαίδευση (οπότε Πολιτισμού-Παιδείας).

  3. Οι ήδη κατέχοντες ΄Αδειας να πιστοποιούνται αυτοδικαίως.

  4. Οι αποδεδειγμένα απασχολούμενοι σε συγκεκριμένη ειδικότητα στον

  οπτικοακουστικό χώρο προ του έτους 2000 και μέχρι σήμερα (δηλ. δέκα χρόνια

  και πάνω) να πιστοποιούνται αυτοδικαίως.

  5. Οι απόφοιτοι Ανώτατης και Ανώτερης Σχολής με αντικείμενο adhoc να

  πιστοποιούνται αυτοδικαίως στην ειδικότητα του πτυχίου τους.

  6. Οι κατέχοντες τίτλου σπουδών από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα και διετή εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) να πιστοποιούνται ως «βοηθοί» της ειδικότητας του τίτλου τους. Με την πάροδο τριετίας, στην διάρκεια της οποίας θα αποδεικνύουν απασχόληση στη συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ. με βεβαιώσεις εργοδοτών, τίτλους οπτικοακουστικών κλπ.) να πιστοποιούνται στην ειδικότητα του τίτλου τους. Μεταβατικά, η τριετία δεν απαιτείται στους κατόχους τέτοιων τίτλων όταν αποδεικνύουν τριετή τουλάχιστον απασχόληση από το 2000 μέχρι σήμερα.

  7. Δημιουργία τμημάτων σεμιναρίων για την αναβάθμιση όλων των ειδικοτήτων.

  8. Η Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα

  (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ – Ο.Τ.) ήταν, είναι και θα είναι υπέρ της παιδείας γιατί η οπτικοακουστική εκπαίδευση είναι αναμφίβολα ο μόνος δρόμος που θα μας οδηγήσει μελλοντικά στην οικονομία της γνώσης και στη βελτιστοποίηση της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής μας.

  Η δημιουργία σχολών κινηματογράφου για την εξασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων, για την επαγγελματική αναβάθμιση-εξέλιξη όλων των ειδικοτήτων που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα, ιδιαίτερα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης είναι επιβεβλημένη. Γι αυτό προτείνει την επαναφορά της πιστοποίησης όπως αναφέρεται παραπάνω ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν τις όποιες σπουδές οπτικοακουστικού τομέα γιατί αντίθετα: ποιος και γιατί θα προτιμήσει να πραγματοποιήσει σπουδές στο οπτικοακουστικό αντικείμενό του όταν ούτως ή άλλως ο νόμος θα τον εξομοιώνει με τον πρώτο τυχαίο;

  Εξαιτίας της καθυστερημένης ενημέρωσής μας από το Υπουργείο Πολιτισμού ( λάβαμε το e-mailτην Παρασκευή 1/8/2014 στις 1.12 μ.μ.) θα σας αποστείλουμε τις θέσεις μας για την λειτουργία των Σχολών Κινηματογράφου σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • 29 Ιουλίου 2014, 15:39 | Χρήστος Αλεξανδρής

  Με μεγάλη απογοήτευση και αγωνία διαπιστώνω την απουσία της λέξης φιλμ από τον απαιτούμενο εξοπλισμό των μελλοντικών Ανώτερων Σχολών Κινηματογράφου. Δεν μπορώ παρά να υποθέσω πως δεν πρόκειται απλώς για αβλεψία του (των) συντάκτη (-ών) του κειμένου, αλλά δυστυχώς για μία απολύτως συνειδητή απόρριψη μίας ολόκληρης διαδικασίας παραγωγής οπτικοακουστικού έργου και δη κινηματογραφικών ταινιών. Είναι η απόρροια της πληροφόρησης που κυκλοφορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια και που αναγγέλλει τον θάνατο του φιλμ λόγω της πυρετώδους ανάπτυξης του ψηφιακού αντιστοίχου του στο πεδίο της παραγωγής ταινιών, καθώς και της δήθεν οπισθοδρομικότητας που χαρακτηρίζει εμάς, του λάτρεις της φωτοχημικής εικόνας.
  Επειδή όμως η (διεθνής) πραγματικότητα δεν περιγράφεται ούτε με ξόρκια ούτε σύμφωνα με τις ενδόμυχες επιθυμίες ορισμένων παρά μόνο με παράθεση έγκυρων στοιχείων, μία στοιχειώδης χαρτογράφηση δύο μόνο περιοχών του κινηματογραφικού γίγνεσθαι θα μπορούσε να καταστεί αν μη τι άλλο χρήσιμη για το περιεχόμενο της σπουδής μίας σχολής κινηματογράφου. Παρακάτω λοιπόν σας παραθέτω τα πρωτότυπα φορμά στα οποία κινηματογραφήθηκαν οι ταινίες που προτάθηκαν για –ή κέρδισαν το– βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και φωτογραφίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου (EFA) για το έτος 2013, όσο και στην Αμερικανική Ακαδημία (AMPAS) για τα έτη 2013 και 2014. Ιδού τα αποτελέσματα :
  European Film Academy Nominations and Awards 2013:
  La vie d’Adèle: Chapitres 1 & 2 (2013) [Digital], La migliore offerta (2013) [Digital], Blancanieves (2012) [Film], The Broken Circle Breakdown (2012) [Film & Digital], La grande bellezza (2013) [Film], Oh Boy (2012) [Digital], Los amantes pasajeros (2013) [Digital], Den skaldede frisør (2012) [Digital], Benvenuto Presidente! (2013) [Film], Dans la maison (2012) [Film], Pozitia copilului (2013) [Digital], Hannah Arendt (2012) [Digital], Miele (2013) [Digital], Lo imposible (2012) [Film], Call Girl (2012)[Film & Digital].
  AMPAS (Oscar) Nominations and Awards 2013:
  Life of Pi (2012) [Digital], Anna Karenina (2012) [Film], Django Unchained (2012) [Film], Lincoln (2012) [Film], Skyfall (2012) [Digital], Amour (2012) [Digital], Silver Linings Playbook (2012) [Film], Beasts of the Southern Wild (2012) [Film], Argo (2012) [Film], Les Misérables (2012) [Film], Zero Dark Thirty (2012) [Digital], Flight (2012) [Digital], Moonrise Kingdom (2012) [Film].
  AMPAS (Oscar) Nominations and Awards 2014:
  Inside Llewyn Davis (2013) [Film], Nebraska (2013) [Digital], Prisoners (2013) [Digital], The Grandmaster (2013) [Film & Digital], Gravity (2013) [Film & Digital], American Hustle (2013) [Film], The Wolf of Wall Street (2013) [Film & Digital], 12 Years a Slave (2013) [Film], Captain Phillips (2013) [Film & Digital], Her (2013) [Digital], Philomena (2013) [Film & Digital], Dallas Buyers Club (2013) [Digital], Blue Jasmine (2013) [Film].
  Πηγές: 1) http://awardsdatabase.oscars.org/ampas_awards/BasicSearchInput.jsp
  2) http://www.europeanfilmawards.eu/en_en/archive
  3) http://www.imdb.com/

  Δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η απόλυτη ισορροπία μεταξύ των ταινιών που κινηματογραφήθηκαν με ψηφιακά μέσα και εκείνων που προτίμησαν τα φωτοχημικά ανάλογα (προς απογοήτευση ίσως των “εργολάβων κηδείας” του δεύτερου αυτού είδους). Οι δημιουργοί των ταινιών πρώτης γραμμής συνεπώς εξακολουθούν να διατηρούν για τον εαυτό τους την “πολυτέλεια” της επιλογής των μέσων που θα χρησιμοποιήσουν, ενώ όλο και πιο συχνή είναι η χρήση του υβριδικού είδους που θέλει το πρωτότυπο γύρισμα της ταινίας να πραγματοποιείται με φωτοχημικά μέσα (film negative) και η επεξεργασία και η διανομή της με ψηφιακά (digital). Αλλά θα επαναλάβω πως πρόκειται για τις ταινίες (και τις κινηματογραφίες) πρώτης γραμμής…
  Εν ολίγοις το ερώτημα που προκύπτει διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Σε ποια κατηγορία επιθυμεί κανείς να εντάξει την εθνική κινηματογραφία του (και αντίστοιχα την εκπαίδευση των επαγγελματιών που την υπηρετούν και τη διαμορφώνουν); Σε αυτή που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διεθνή σκηνή ή σε εκείνη που από την περιφέρεια απλά ακολουθεί στην ουρά των εξελίξεων;
  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
  Χρήστος Αλεξανδρής GSC
  διευθυντής φωτογραφίας & καθηγητής της Σχολής Κινηματογράφου Λ. Σταυράκου.

 • 28 Ιουλίου 2014, 10:29 | ΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

  Οι Σχολές αυτές θα εξομοιώνονται με Σχολές ΤΕΙ;
  Το Π.Δ. θα αφορά και τίς παλιές Σχολές τριετούς φοίτησης που δεν
  λειτουργούν τώρα – και οι απόφοιτοι τών οποίων εξομοιώθηκαν
  με αποφοίτους ΤΕΙ στην πρόσφατη προκήρυξη πρόσληψης Προσωπικού στη
  ΝΕΡΙΤ; Και,αν δεν αφορά,γιατί οι απόφοιτοι τών παλιών αυτών Σχολών
  εξομοιώθηκαν αυθαίρετα με απόφοιτους Σχολών ΤΕΙ;
  Επίσης,υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι τεχνικών τμημάτων (π.χ. Εικονολη-
  πτών) διαφόρων ΙΕΚ αναγνωρισμένων από το Κράτος,διετούς φοίτησης.
  Σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει μια παράγραφος ώστε οι απόφοιτοι τών
  Τμημάτων αυτών να μπορούν να μπουν στίς Σχολές αυτές στο 3ο έτος,
  ώστε να πάρουν και από κει πτυχίο τριετούς φοίτησης (που θα
  εξομοιώνεται με πτυχίο ΤΕΙ),ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσλη-
  φούν μέσω διαγωνισμού π.χ. στη ΝΕΡΙΤ.

 • 27 Ιουλίου 2014, 10:36 | Γιώργος

  Οι προδιαγραφές είναι καλές αλλα σε πόσους φοιτητές αφορούν;
  Θα πρέπει να υπάρχει ποσόστωση (χ μηχανήματα ανα χ φοιτητές)έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν και μικρότερα εκπαιδευτικά σχήματα τα αποία όπως έχει συμβεί στο παρελθόν έχουν αποδώσει το ίδιο ή και καλλίτερα απο τα μεγάλα