• Σχόλιο του χρήστη 'Μ Π' | 2 Δεκεμβρίου 2018, 19:02

    Οι Σύλλογοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) διοργανώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες αγώνες σε όλη την Ελλάδα, αγώνες οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα κριτήρια διεξαγωγής. Οι χιλιάδες αθλητές που είναι ενταγμένοι σε αυτούς τους Συλλόγους της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κάθε Κυριακή συμμετέχουν σε αγώνες δρόμου και βουνού συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος και του μαζικού αθλητισμού της χώρας μας. Να ληφθεί υπόψη από το νομοθέτη και να προστεθεί στο νέο αθλητικό νόμο αυτό.