• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ' | 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:14

    «2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:…….. Β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις ( Ομάδες Ζ2 …..) της περ. β της παρ. 1 του Άρθρου 56 Α ……….. Οι δρόμοι σε δημόσιο δρόμο έχουν γίνει ‘‘μόδα’’ και οι σχετικές διοργανώσεις έχουν κατακλύσει την χώρα μας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά τη Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, εκδίδει η αθλητική Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ! Επίσης απαιτείται η συνάντηση να διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ. Όταν όμως η συνάντηση αφορά επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων ή Διεθνών Πρωταθλημάτων, δεν μπορεί ο Διοργανωτής να είναι άλλος φορέας εκτός των Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία τελικά εγκρίνει αυτές τις Διοργανώσεις με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία. Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική Οργανώτρια Αρχή που έχει καθιερώσει πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των δρομέων και γενικά της διοργάνωσης δρόμων σε δημόσιο δρόμο, η τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του. ΠΡΟΤΑΣΗ: Στο τέλος προστίθεται: «Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ2 και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας (και όχι άλλης αρχής).