• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΕΛΙΑΣ' | 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:28

    Αφαιρείται από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των κτηνιάτρων της ΦΕΕ την περίθαλψη και νοσηλεία ίππων. Με τον τρόπο αυτό θα στερούνται οι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων την δυνατότητα επιλογής δημόσιας περίθαλψης και μάλιστα από τους κορυφαίους Έλληνες κτηνιάτρους της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ υποχρεώνοντας τους να καταφύγουν στους ιδιώτες κτηνιάτρους και δη αυτών της κλινικής του Μαρκοπούλου που έχει παραχωρηθεί στον παραχωρησιούχο!! Φοβούμεθα επίσης ότι μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγήσει στην έξοδο τους έμπειρους κτηνιάτρους της ΦΕΕ ενώ το επίπεδο των κτηνιάτρων που θα υπηρετούν στην ΦΕΕ θα υποβαθμιστεί σημαντικά αφού θα έχει συστηματική και υποχρεωτική από τον νόμο αποχή από την πρακτική άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.