• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος Φόρος' | 4 Δεκεμβρίου 2014, 23:32

    Ο αθλητής πρέπει να εξετάζεται αλλά δεν πρέπει τα έξοδα να βαρύνουν τον αθλητή ή το σωματείο του. Οι αθλητές να εξετάζονται στα Νοσοκομεία από ιατρούς που θα ορίσει το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. δωρεάν ή με το αντίτιμο των 5Ε. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσει ο αθλητής ή το σωματείο του εξετάσεις σε ιδιώτες ιατρούς που θα ορίσει το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ΔΙΌΤΙ είναι ασφαλισμένος και μπορεί να εξεταστεί από τους ιατρούς του Ταμείου του. Το σωματείο δεν μπορεί να επιβαρυνθεί για τις εξετάσεις των αθλητών, ήδη τα σωματεία πληρώνουν 5Ε κάθε δελτίο στην Ομοσπονδία Ε.Ο.Κ και παράβολο 10Ε για κάθε νέο δελτίο. Ένα σωματείο χρειάζεται 70-80 δελτία για να συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ε.Ο.Κ. που κοστίζουν 80 επί 5Ε =400Ε και δεν μπορεί να πληρώσει και τις εξετάσεις σε ιδιώτες ιατρούς που θα ορίσει το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. διότι αν οι εξετάσεις για κάθε αθλητή κοστίζουν 30Ε είναι 80 *30 =2.400Ε συν τα 400Ε στην ομοσπονδία συν τα παράβολα για νέα δελτία έχουμε 3.000Ε περίπου κάθε έτος μόνο για τα δελτία αθλητών. Τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν επιχορηγούνται από το 2008 και από 2011 ο Δήμος απαιτεί ενοίκιο για την χρήση των γηπέδων και των σχολικών γυμναστηρίων, μαζί με τα έξοδα αγώνων, προπονητές, μετακινήσεις και αθλητικό υλικό τα έξοδα είναι πολλά και θα οδηγήσουν τα μικρά σωματεία στην διάλυση ή στο να υπολειτουργούν. ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ οι εξετάσεις των αθλητών να γίνονται στα Νοσοκομεία έτσι ώστε και οι εξετάσεις να είναι αξιόπιστες και να μην επιβαρύνεται ο αθλητής και το σωματείο. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. να ορίσει τις εξετάσεις που απαιτούνται για κάθε άθλημα. ΕΠΙΣΗΣ δεν πρέπει να υπάρχει παράβολο στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. για το δελτίο κάθε αθλητή.