• Σχόλιο του χρήστη 'Νεόφυτος' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 12:05

    Πρέπει να γίνει κάποιου είδους πρόβλεψη προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα του αθλητή σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων του. Τα αποτελέσματα του προαγωνιστικού ελέγχου υγείας πρέπει να εξαντλούνται σε ένα απλό ικανός/ μη ικανός προκειμένου να μην είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της υγείας του αθλητού κοινό κτήμα όλων. Άλλωστε υπάρχει συνταγματική αναγνώριση του δικαιώματος αυτού στο αρθρο 9Α οπότε θα ήταν άλλωστε αντισυνταγματικό κάτι αντίθετο.