• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 14:15

    Μπορεί ο συντάκτης του άρθρου να μας εξηγήσει τη έννοια του "αγωνιστικού αθλητισμου"; Στην Ελλάδα, ο αθλητισμός, όπως και η παιδεία άλλωστε, τελεί υπό αυστηρή συνταγματική προστασία. Υφίσταται ρητή συνταγματική πρόβλεψη για τον αθλητισμό στο άρθρο 16 παράγραφος 9 του Συντάγματος. Υποβάλλω την ως άνω ερώτηση διότι το "νομικό περιβάλλον" του αθλητισμού σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο έχει σε γενικές γραμμές ως ακολούθως: -Μνεία για τον αθλητισμό γίνεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Λισσαβόνας όπου ρητά αναφέρεται ότι ο αθλητισμός αποτελεί τομέα δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. -Επίσης στο άρθρο 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (πρώην άρθρο 149 ΣΕΚ) γίνεται ρητή αναφορά στο στόχο της ΕΕ να αναπτύξει την Ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. -Στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο αθλητισμός χαρακτηρίζεται ως ένα διευρυμένο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο. Ένα πρώτο εύκολο συμπέρασμα είναι επομένως ότι ο ορισμός της έννοιας του αθλητισμού με την έννοια που οριοθετείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ανεπαρκής για την Ελληνική πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου που εξετάζουμε. -Ας μην λησμονούμε επίσης και τα ακόλουθα: Τη «Δήλωση της Νίκαιας» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκέμβριος 2000) σχετικά με τα «ειδικά χαρακτηριστικά» του αθλητισμού. Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Βία των Θεατών και την Ανάρμοστη Συμπεριφορά στις Αθλητικές Συναντήσεις και Ιδιαίτερα στους Ποδοσφαιρικούς Αγώνες. Τις Διεθνείς Συμβάσεις για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό. Τον Παγκόσμιο Κώδικα ANTI – DOPPING. Τον Ευρωπαϊκό Αθλητικό Χάρτη. Το Διεθνή Καταστατικό Χάρτη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Τον Κώδικα Αθλητικής Ηθικής (στην πραγματικότητα αποτελεί μια δήλωση σκοπιμότητας η οποία έχει συμφωνηθεί από όλους τους αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργούς σε επίπεδο ΕΕ) Τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη. Τον ρόλο του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης (CAS). Συνοψίζοντας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο αθλητισμός σχεδιάζεται υπό τις εξής παραμέτρους: 1. Σχετικά με τον κοινωνικό του ρόλο, ήτοι: δημόσια υγεία, ντόπινγκ, ενίσχυση του ρόλου του σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, εθελοντισμός, κοινωνική ένταξη – ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες, πρόληψη και καταπολέμηση ρατσισμού και βίας, αειφόρος ανάπτυξη, κ.λπ.. 2. Σχετικά με τον οικονομικό του ρόλο: ανάγκη στοιχειοθετημένων αθλητικών πολιτικών, εξασφάλιση της δημόσιας – πολιτειακής ενίσχυσης και στήριξης του αθλητισμού, φορολογικές μεταρρυθμίσεις. 3. Σχετικά με την οργάνωση του αθλητισμού: άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό, κατάργηση μονοπωλίων, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και ιθαγένεια, μεταγραφές αθλητών, μάνατζερ αθλητών, επαγγελματικά δικαιώματα, προστασία ανηλίκων, οικονομικό έγκλημα, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά, συστήματα αδειοδότησης αθλητικών σωματείων, μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικαιώματα αγώνων. Κλείνοντας ας λάβουμε υπόψη και τη σημασία του προγράμματος ERASMUS PLUS που ανακοινώθηκε πριν λίγους μήνες και τη σημασία του για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω του αθλητισμού. Ευχαριστώ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ